Dodatkowe 2 dni wolne dla rodziców dziecka do lat 14

Na podstawie art. 188 kodeksu pracy pracownikowi, który wychowuje dziecko do lat 14 przysługuje zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego. Zwolnienie jest płatne tak, jak za urlop wypoczynkowy. Prawo to przepada z końcem roku kalendarzowego (niewykorzystane dni wolne nie przechodzą na kolejny https://www.acheterviagrafr24.com/viagra-100mg/ rok). Warunkiem wykorzystania tego … Czytaj dalej