ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDU KRAJOWEGO W PRACACH NA SZCZEBLU CENTRALNYM

Data

Temat - Miejsce

Przedstawiciel ZZIT

11-12.12.2017Seminarium branżowe. Sekcja Teleinformatyczna. WrocławJerzy Wysokiński, Jacek Antoszek
08-09.12.2017Posiedzenie Sekcji Młodych. ZabrzeCzłonkowie Sekcji Młodych
08.12.2017Posiedzenie Zarządu Okręgu Lubelskiego ZZIT. LublinPiotr Sadowski, Teresa Paczyńska
30.11.2017IV posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego w Ministerstwie Rozwoju. Warszawa Ireneusz Ćwir
30.11.2017Posiedzenie KKR – biuro ZK ZZIT. WarszawaCzłonkowie KKR, księgowa.
29.11-01.12.2017Udział w szkoleniu ETUI. AtenyBronisław Urban
29.11.2017Konferencja na temat Pracowniczych Programów Kapitałowych. Centrum Bankowo-Finansowe. WarszawaJerzy Wysokiński
25.11.2017Konferencję Naukowa pt. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój”- Warszawska Szkoła Zarządzania. WarszawaZygmunt Mierzejewski
23-24.11.2017Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Sekcji Chemicznej - Puławy. Wojciech Bałuta, Piotr Sadowski, delegaci Sekcji Chemicznej.
23.11.2017Posiedzenie Zespołu RDS ds. zamówień publicznych – CDS Warszawa. Piotr Sadowski
21-23.11.2017Udział w szkoleniu ETUI. MadrytRobert Janeczek
15.11.2017Spotkanie zespołu problemowego ds. KRS - biuro ZK Warszawa.Agnieszka Bąk, Wojciech Kulej, Janusz Hyjek, Piotr Sadowski, Arkadiusz Illek
07.11.2017Wyjazdowe posiedzenie KKR. - BogatyniaJanusz Rycko, Marzena Bieleń, Grzegorz Stachowiak, Andrzej Grzegorowski (SKE- ZK), Tadeusz Sobstyl (KR SKE)
27.10.2017Udział w Konferencji z okazji XXXV-lecia OPZZ. ŚwidnikPiotr Sadowski
26.10.2017Udział w spotkaniu z Zarządem MOZ ZZIT przy Orange Polska S.A. oraz Zarządem Krajowej Sekcji Telekomunikacji. LublinPiotr Sadowski, Zygmunt Mierzejewski
25.10.2017Udział w pracach ZG FZZ. WarszawaPiotr Sadowski, Zygmunt Mierzejewski
20.10.2017Udział w obchodach 65- lecia SIMP w „PZL- Swidnik” S.APiotr Sadowski
16.10.2017Udział w pracach ZW FZZ w KielcachM. Banaś, Zygmunt Mierzejewski
13.10.2017XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Zygmunt Mierzejewski, Anna Kieracińska
12.10.2017Udział w Zespole problemowym ds. funduszy europejskich w ramach RDS. Warszawa Zygmunt Mierzejewski
11.10.2017Udział w pracach ZW FZZ w BydgoszczyWojciech Bałuta, Zygmunt Mierzejewski
09-10.10.2017Udział w pracach ZW FZZ w LubliniePiotr Sadowski
09.10.2017Udział w pracach ZW FZZ w PoznaniuBronisław Urban, Zygmunt Mierzejewski
04-06.10.2017Udział w pracach ERZ we WłoszechPiotr Sadowski
29.09-01.10.2017Wyjazd ze związkowcami z „PZL- Świdnik” do CzarnobylaPiotr Sadowski
28-29.09.2017Udział w Konferencji i w Posiedzeniu Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego w WarszawieIreneusz Ćwir i Wojciech Kulej
21.09.2017Konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich”. WarszawaZygmunt Mierzejewski
15-16.09.2017Wyjazdowe posiedzenie Prezydium ZK połączone ze spotkaniem z członkami Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego. Sobkówczłonkowie Prezydium
14.09.2017Udział w konferencji na temat ERZ. WarszawaPiotr Sadowski
08.09.2017Udział w obchodach Dnia Energetyka. BogatyniaPiotr Sadowski
06.09.2017Posiedzenie Sekcji Krajowej Przemysłu Obronnego ZZIT. KielceAdam Nowosad, Piotr Tkaczyk, Arkadiusz Illek
06.09.2017Udział w MSPO. KielcePiotr Sadowski
01-02.09.2017Spotkanie z członkami Zarządu Okręgu Lubelskiego. Bukowina TatrzańskaPiotr Sadowski
30.08-01.09.2017Udział w szkoleniu ETUI „Demokracja w związkach zawodowych i poza”. BudapesztMarta Mocarz
29.08.2017Spotkanie w Ministerstwie Finansów w sprawie podatku od odszkodowań. WarszawaPiotr Sadowski
24.08.2017Udzielenie wywiadów w TVP i PR na temat podatku od odszkodowań. ŚwidnikPiotr Sadowski
23.08.2017Spotkanie z Panią Prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny. WarszawaPiotr Sadowski
23.08.2017Posiedzenie Zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego. WarszawaPiotr Sadowski
19.07.2017Posiedzenie Zespołu ds. Publicznych Rady Dialogu Społecznego. WarszawaPiotr Sadowski
12.07.2017V Posiedzenie Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa (KUP) na lata 2014-2020Z. Mierzejewski i S. Wittkowicz
04.07.2017Konferencja Uzgodnieniowa dotycząca ustawy o NIT. WarszawaAnna Kieracińska
03.07.2017Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. WarszawaZygmunt Mierzejewski
28-30.06.2017Kongres CCOO. MadrytZygmunt Mierzejewski
29.06.2017II posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego - Ministerstwo Rozwoju WarszawaIreneusz Ćwir i Wojciech Kulej
28.06.2017Ogólnopolskie Forum w Gdyni pt. „ Odbudowa i modernizacja marynarki Wojennej RP: konieczność kompromisu między jej zdolnościami bojowymi, potrzebami i możliwościami polskiego przemysłu stoczniowego, a realiami ekonomicznymi państwa – w nawiązaniu do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju”Piotr Sadowski w imieniu ZK ZZIT jako współorganizatora Konferencji
22.06.2017Gala „EUREKA! DGP -ODKRYWAMY POLSKIE WYNALAZKI”, Park Miniatur Województwa Mazowieckiego, ul. Senatorska 38 WarszawaJerzy Wysokiński
21-22.06.2017Posiedzenie ZW FZZ dolnośląskiego. KarpaczZygmunt Mierzejewski
22.06.2017Posiedzenie KM POIRAnna Kieracińska
21.06.2017Konferencja „Prawo restrukturyzacyjne jako element polityki Nowej Szansy- szanse i problemy finansowania przedsiębiorstw w restrukturyzacji”- siedziba Ministerstwa Rozwoju w WarszawieAnna Kieracińska
21.06.201712 Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna. WrocławZygmunt Mierzejewski
21.06.2017Posiedzenie zarządu Komisji Młodych FZZ w Warszawie.Robert Ptaszek z Sekcji Młodych ZZIT
20.06.2017Prezydium FZZZygmunt Mierzejewski
19.06.2017Zespół RDS ds. funduszy europejskich.Przewodniczy Zygmunt Mierzejewski
17-18.06.2017Rajd Hutników. BukowiecZygmunt Mierzejewski
13.06.2017Warsztaty uzgodnieniowe - Stanowisko Polski w negocjacjach programu pomocowego po 2020r.Zygmunt Mierzejewski
12.06.2017Posiedzenie Zarządu MOZ ZZIT przy Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.APiotr Sadowski
07.06.2017Dzień Mechanika 2017 PoznańBronisław Urban
07.06.2017Podkomitet do spraw Koordynacji Środków EFS i Inwestycyjnych.Zygmunt Mierzejewski
05.06.2017Konferencja Ukierunkowanie na innowacje. Gdynia. Udział i wystąpienie Zygmunt Mierzejewski
05.06.2017Konferencja - Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju - cele dla świata, wyzwania dla krajów, odpowiedzialność dla wszystkich.Zygmunt Mierzejewski
02.06.2017Konferencja prasowa OPZZ i FZZ - wskaźniki makroekonomiczne na 2018r.Zygmunt Mierzejewski
31.05.2017Warsztaty POWER działania MRPiPS. Roczny plan działania.Zygmunt Mierzejewski
29.05.2017Kongres Statutowy FZZ - OSSA. Udział 10 delegatów ZZIT.
26-28.05.2017Zjazd Delegatów ZZIT Suchedniów.
Menu