ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Category archive: Aktualności

Kongresu 590

Kongresu 590

W dniach 15 i 16 listopada 2018 r. w Jasionce pod Rzeszowem odbyła się już trzecia edycja jednego z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w Polsce, stanowiącego przestrzeń do działań na rzecz rozwoju gospodarczego w oparciu o rosnącą rolę polskiego kapitału. W tym toku gościem Kongresu 590 – Uwalniamy polski potencjał – z ramienia OPZZ był Przewodniczący…

Smutek i żal

11 listopada minęły trzy lata od kiedy opuścił nas Tadeusz Chwałka. Na zawsze pozostanie w mojej pamięci jako wyjątkowy, charyzmatyczny przywódca związkowy. Potrafił zjednać wokół siebie wszystkich do osiągania oczekiwanych przez pracowników celów, przekraczania praktycznie niemożliwych barier. Konsekwentny w działaniu, życzliwy dla wszystkich, pracowity ponad miarę – to cecha prawdziwego męża stanu, przywódcy, którego bardzo…

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDS. Warszawa

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDS. Warszawa

W dniu 29.10 odbyło się od dawna oczekiwane posiedzenie Zespołu. Ze strony OPZZ uczestniczyli w nim: Aleksandra Gabriel i wiceprzewodniczący ZZIT – Zygmunt Mierzejewski. Na wstępie posiedzenia członkowie OPZZ zgłosili wniosek, aby w posiedzeniach ze strony rządowej uczestniczyła osoba decyzyjna. Inaczej posiedzenie Zespołu staje się tylko informacyjnym a nie o to chodzi. Przewodniczący Zespołu S.Wittkowicz…

Wyjazdowe posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Łódź

Wyjazdowe posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Łódź

W dniach 22-23 października odbyło się w Łodzi XII wyjazdowe posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC). OPZZ na posiedzeniu reprezentował Członek Prezydium Związku Zawodowego Inżynierów i Techników – Arkadziusz Illek. Gościem specjalnym posiedzenia był Christopher Todd – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Dyrektor…

Posiedzenie Branż OPZZ: Transport, Górnictwo i Energetyka oraz Przemysł.

W dniach 1-3 paździrnika 2018 roku w OW Jaskółka w Ustroniu, odbyło się posiedzenie Branż OPZZ: Transport, Górnictwo i Energetyka oraz Przemysł. W posiedzeniu pod przewodnictwem przewodniczącego Branży Transport Leszka Miętka udział wziął wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski reprezentujący kierownictwo OPZZ. Zarząd Krajowy ZZIT reprezentowali przewodniczący okręgu śląskiego – członek ZK ZZIT kol. Wojciech Kulej i…

Petycja do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego

Petycja do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego

W dniu 22 września 2018 roku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wystosowało Petycję do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego. Poniżej przedstawiamy jej treść. Petycja_OPZZ-Morawiecki

Posiedzenie doraźnego Zespołu RDS ds. zamówień publicznych.

Posiedzenie doraźnego Zespołu RDS ds. zamówień publicznych.

W dniu 24 września w siedzibie CPS Dialog odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego. Przedmiotem posiedzenia był Raport z realizacji Zaleceń Rady Ministrów w sprawie uwzględniania przez administrację publiczną aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w latach 2016-2017. OPZZ na posiedzeniu reprezentowali członkowie Zespołu: Piotr Sadowski Przewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i…

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

27 września 2018 r. dobyło się w Warszawie posiedzenie Zespołu Problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS. Podczas posiedzenia kontynuowano dyskusję dot. przeglądu systemu emerytalnego – wypracowanie rekomendacji (Punkt wynikający z realizacji programu prac Rady Dialogu Społecznego na 2018 r.), oraz kontynuowano dyskusję w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz ustawy o Państwowej…

Konferencja jubileuszowa p.t. Świat (bez) pracy: od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej

20.09.2018 r w Warszawie odbyła się Konferencja jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Juliusza Gardawskiego p.t. Świat (bez) pracy: od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej. W konferencji uczestniczyli wybitni przedstawiciele nauki, partnerzy społeczni, pracodawcy, liczne delegacje dwóch central związkowych, byli i obecni przedstawiciele strony rządowej, wybitni naukowcy zagraniczni. Zygmunt Mierzejewski w imieniu ZZIT podziękował Profesorowi…

Zmiana centrali związkowej

Zmiana centrali związkowej

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w dniu 11.09.2018 nasz związek przystąpił do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych składając jednocześnie w dniu 12.09.2018 rezygnację z członkostwa w Forum Związków Zawodowych. Poniżej informacja Przewodniczącego ZZIT – Piotra Sadowskiego dla wszystkich członków naszego związku. Informacja dla członków ZZIT  

Menu