ZWIĄZKOWCY Z FZZ NA KONFERENCJI W BRUKSELI

ZWIĄZKOWCY Z FZZ NA KONFERENCJI W BRUKSELI.   Delegacji przewodniczył Wiceprzewodniczący FZZ i Przewodniczący ZZIT Z.Mierzejewski Zjednoczona Europa musi być oparta na silnych fundamentach, w których takie pojęcia jak solidaryzm czy równość społeczna nabiorą nowego znaczenia – do takich wniosków doszli uczestnicy XV Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej w stolicy Unii Europejskiej. Polskie stanowisko reprezentowali tam m.in. … Czytaj dalej

Kontrola stanu trzeźwości osób na terenie zakładów

Kontrola stanu trzeźwości osób na terenie zakładów 1. Pracodawca nie ma obowiązku konsultowania treści komunikatu oraz sposobu procedowania przy badaniu trzeźwości pracowników; 2. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z póź. zm.), na żądanie kierownika zakładu pracy, … Czytaj dalej

IV Kongres Forum Związków Zawodowych

W dniach 13-14 maja 2014 r. w Falentach k. Warszawy obradował IV Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy FZZ. W kongresie uczestniczyli delegaci reprezentujacy ZZIT: Teresa Paczyńska, Norbert Brożek, Marek Dyżakowski, Janusz Hyjek, Seweryn Konieczny, Wojciech Kulej, Zygmunt Mierzejewski, Janusz Rycko, Bronisław Urban. W wyniku wyborów przewodniczącym FZZ został po raz drugi Tadeusz Chwałka (PZZ „KADRA”). Przedstawiciele ZZIT będą … Czytaj dalej

Wyjaśnienie związku z publikacją na stronie intranetowej MZZ „Jedność-Puławy” z dnia 21 lutego

Wyjaśnienie związku z publikacją na stronie intranetowej MZZ „Jedność-Puławy” z dnia 21 lutego W związku z tym, że na stronie Intranetowej MZZ „Jedność-Puławy” ukazała sie datowana na 21 lutego publikacja podpisana „Andrzej Smętek – przewodniczący ZZIT” informuję, że Andrzej S. bezprawnie oświadczył w tej publikacji, iż jest przewodniczącym Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w naszej … Czytaj dalej

ZWIĄZKOWI PRAWNICY PRZEKAZALI SZEFOM PROJEKT ZAŁOŻEŃ WS. ZMIAN W DIALOGU

ZWIĄZKOWI PRAWNICY PRZEKAZALI SZEFOM PROJEKT ZAŁOŻEŃ WS. ZMIAN W DIALOGU   7 kwietnia 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie prawników reprezentujących trzy centrale związkowe, którzy przygotowali ostateczne, na tym etapie, propozycje założeń do ustawy regulujące powstanie i funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego oraz Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Przekazali je teraz władzom swoich organizacji.   RDS oraz … Czytaj dalej