ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Stanowisko Prezydium Forum Związków Zawodowych wobec protestów i trudnej sytuacji polskiego górnictwa

Strona 237 z 318
Stanowisko Prezydium Forum Związków Zawodowych wobec protestów i trudnej sytuacji polskiego górnictwa

Prezydium FZZ na posiedzeniu w Katowicach w dniu 12 stycznia 2015 r. przyjęło stanowisko wobec protestów i trudnej sytuacji polskiego górnictwa.
Treść stanowiska: STANOWISKO FZZ GORNICTWO

Menu