ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Posiedzenie grupy roboczej ds. efektywności Komitetu Monitorującego PO WER

Strona 81 z 318
Posiedzenie grupy roboczej ds. efektywności Komitetu Monitorującego PO WER

W dniu 27.02.2018r. w Warszawie odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. efektywności Komitetu Monitorującego PO WER. Z ramienia Forum Związków Zawodowych członkiem grupy roboczej do spraw efektywności jest kolega Zygmunt Mierzejewski.
Jednym z głównych tematów wiodących był problem z VAT. Poniżej przedstawiamy wyjaśnienie PARP na który czekaliśmy wiele miesięcy.

Działanie 2.2 PO WER

Menu