Komisje i Zespoły Związkowe

Komisja Odznaczeń Honorowych ZZIT

 1. Andrzej Koźmiński – przewodniczący
 2. Janusz Hyjek
 3. Władysław Semczyszyn

Komisja Statutowa

 1. Wojciech Bałuta – przewodniczący
 2. Wojciech Kulej
 3. Piotr Sadowski
 4. Katarzyna Leszcz-Cimoszko
 5. Paweł Żurakowski
 6. Krzysztof Szewczyk

Zespół ds. współpracy z EUROCADRES

 1. Leszek Czajkowski
 2. Katarzyna Leszcz-Cimoszko
 3. Anna Namięta