Komisje i Zespoły Związkowe

Komisja Odznaczeń Honorowych ZZIT

 1. Andrzej Koźmiński – przewodniczący
 2. Janusz Hyjek
 3. Robert Olszak

Komisja Statutowa

 1. Andrzej Koźmiński – przewodniczący
 2. Marek Kuczyński – wiceprzewodniczący
 3. Arkadiusz Illek – sekretarz
 4. Michał Matyjasik
 5. Piotr Drożdż

Zespół ds. współpracy z EUROCADRES

 1. Anna Namięta
 2. Agnieszka Jonasik
 3. Karolina Maciuszonek
 4. Katarzyna Leszcz-Cimoszko

Zespół ds. promocji Związku

 1. Janusz Hyjek
 2. Agnieszka Bąk
 3. Renata Wyskwar
 4. Andrzej Koźmiński
 5. Mirosława Tymcio
 6. Arkadiusz Illek