Komisje i Zespoły Związkowe

Komisja Odznaczeń Honorowych ZZIT

 1. Andrzej Koźmiński – przewodniczący
 2. Janusz Hyjek

Komisja Statutowa

 1. Andrzej Koźmiński – przewodniczący
 2. Marek Kuczyński – wiceprzewodniczący
 3. Arkadiusz Illek – sekretarz
 4. Michał Matyjasik
 5. Piotr Drożdż

Zespół ds. współpracy z EUROCADRES

 1. Anna Namięta – e-mail: anna.namieta@zzit.org.pl
 2. Agnieszka Jonasik – e-mail: agnieszka.jonasik@zzit.org.pl
 3. Karolina Maciuszonek – e-mail: karolina.maciuszonek@zzit.org.pl
 4. Katarzyna Guttry – e-mail: pomorskiezzit@wp.pl

Zespół ds. promocji Związku

 1. Kamil Pliszka – Przewodniczący
 2. Janusz Hyjek
 3. Agnieszka Bąk
 4. Renata Wyskwar
 5. Andrzej Koźmiński
 6. Mirosława Tymcio
 7. Arkadiusz Illek