Krajowa Sekcja Telekomunikacyjna

Krajowa Sekcja Telekomunikacyjna/h3>
 

ZARZĄD SEKCJI:
 
Przewodniczący Zarządu
Jerzy Wysokiński – Lubelska Grupa Związkowa
Wiceprzewodniczący Zarządu
Tomasz Nowotny – Częstochowska Grupa Związkowa
Krzysztof Płecha – Lubelska Grupa Związkowa
Piotr Sodo – Katowicka Grupa Związkowa
Skarbnik
Małgorzata Targalska – Konińska Grupa Związkowa
Sekretarz
Piotr Nowak – Częstochowska Grupa Związkowa
Członkowie Zarządu
Arkadiusz Feret – Dolnośląska Grupa Związkowa
Andrzej Gers – Mazowiecka Grupa Związkowa
 
KOMISJA REWIZYJNA:
 
Przewodniczący KR
Sławomir Tolewski – Częstochowska Grupa Związkowa
Członkowie KR
Łukasz Frąckiewicz – Krakowska Grupa Związkowa
Dariusz Klimkowski – Lubelska Grupa Związkowa
Katarzyna Przybyła – Lubelska Grupa Związkowa
Anna Zielińska-Nowak – Lubelska Grupa Związkowa

 
KONTAKT:

Jerzy Wysokiński
tel. 510 046 214
e-mail: jerzy.wysokinski@orange.com