Kontakt

Związek Zawodowy Inżynierów i Techników

Zarząd Krajowy

Biuro Zarządu Krajowego ZZIT: 

ul. Świętokrzyska 14, lok. 501
00-050 Warszawa

Biuro czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 13.00
tel/fax 22 828 27 22
tel. 511 018 862
biuro@zzit.org.pl

Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZIT:
Piotr Sadowski

tel. 511 018 842
piotr.sadowski@zzit.org.pl

Sprawy finansowe ZZIT: Mirosława Tymcio – mirka.tymcio@zzit.org.pl

NIP   525-15-75-290
REGON: 001404923
KRS   0000125208
Nr konta:    81 1240 1040 1111 0011 3400 1886 (Bank PEKAO S.A.)