Szkolenia i webinaria


23.11.2020 – Webinarium OPZZ: Stres i niepewność w dobie pandemii COVID 19. Wyzwania dla pracowników i związków zawodowych w Polsce.


20.11.2020 – Webinarium OPZZ: Cyfryzacja w dobie pandemii COVID 19. Wyzwania dla pracowników i związków zawodowych w Polsce.