Krajowa Sekcja Hutnicza

Krajowa Sekcja Hutnictwa, Odlewnictwa i Koksownictwa /KSH/

ZARZĄD SEKCJI:

Krzysztof Szewczyk – Przewodniczący KSH,
Grażyna Grzesikowska – Wiceprzewodnicząca KSH,
Leszek Włodarczyk – Wiceprzewodniczący KSH.

KOMISJA REWIZYJNA:

Iwona Idzikowska – Przewodnicząca KR KSH,
Bożena Skrabalak – Członek KR KSH,
Grzegorz Tonderys – Członek KR KSH,

Zespół negocjacyjny do PUZP:

Henryk Jarczok,
Iwona Idzikowska,
Grażyna Grzesikowska,
Leszek Włodarczyk.

Przedstawiciele w zespole trójstronnym ds. hutnictwa i koksownictwa:

Henryk Jarczok,
Grażyna Grzesikowska,
Krzysztof Szewczyk.

KONTAKT:

Krzysztof Szewczyk

ArcelorMittal Poland S.A.
ul. Ujastek 1
30-969 Kraków
tel.: 604 993 076, 517 567 600
e-mail: kszewc@interia.pl