ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Category archive: Aktualności

Przedstawiciel ZZIT – laureatem VIII edycji Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”) w 2020 roku

Przedstawiciel ZZIT – laureatem VIII edycji Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”) w 2020 roku

W dniu 3 marca 2020 roku zebrała się – powołana przez władze Polskiego Lobby Przemysłowego – Kapituła Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”) w składzie: prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik ( przewodniczący ), inż. Zygmunt Dębiński ( sekretarz), mgr Kazimierz Łasiewicki, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy…

Zebranie sprawozdawczo–wyborcze Sekcji Motoryzacyjnej ZZIT

W dniu 28.02.2020 w biurze Zarządu Krajowego ZZIT w Warszawie odbyło się zebrania sprawozdawczo – wyborcze przedstawicieli Sekcji Motoryzacyjnej naszego związku. Podczas konferencji zostały wyłonione nowe władze na kadencję 2020-2025r w następującym składzie: – przewodniczący              – Ireneusz Ćwir,– wiceprzewodniczący       – Wojciech Kulej, – członkowie                      – Ireneusz Pierzchot, Krzysztof Borowiec, Po zakończeniu konferencji odbyło się krótkie…

Spotkanie Strony Społecznej TZBE. Wrocław

W dniu 13 lutego b.r. odbyło się we Wrocławiu spotkanie przedstawicieli Central Związkowych reprezentowanych w Trójstronnym Zespole ds. Branży Energetycznej – Strony Społecznej TZBE. Nasz Związek reprezentował Kolega Marek Solecki. W trakcie spotkania omówiono: • Proces powstawania w energetyce Związku Pracodawców i jego bardzo istotne opóźnienia, • Zagadnienia organizacyjne Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej i…

Przyszłość polskiego przemysłu lotniczego. Warszawa

W dniu 12 lutego 2020r w Warszawie z inicjatywy Stanisława Janasa – przewodniczącego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego doszło do spotkania, zorganizowanego wspólnie z Polskim Lobby Przemysłowym, poświęconego przyszłości polskiego przemysłu lotniczego, w tym produkującego na rzecz Sił Powietrznych RP. Wzięli w nim udział eksperci i praktycy wiele lat związani z przemysłem lotniczym i jego zapleczem…

Samolot wielozadaniowy F-35 bez offsetu ?

Jesteśmy zaniepokojeni tym, że Komitet offsetowy przy Ministerstwie Obrony Narodowej chce pozyskać samolot wielozadaniowy F-35 bez offsetu. Czy to wynik sugestii amerykańskich koncernów zbrojeniowych, dla których to jest niezwykle korzystne? To bardzo niekorzystne dla polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego i przejaw myślenie krótkofalowego. W obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych Polska będąca najważniejszym ogniwem na wschodniej…

Warsztaty Instytucji Zarządzającej PO WER poprzedzające XXVI posiedzenie KM PO WER

17 stycznia 2020 r. w Warszawie odbyły się warsztaty Instytucji Zarządzającej PO WER poprzedzające XXVI posiedzenie KM PO WER. W warsztatach uczestniczył członek naszego związku wiceprzewodniczący ZK ZZIT – Zygmunt Mierzejewski.Poniżej sprawozdanie z ww warsztatów. Sprawozdanie

Szkolenie dla członków Rady Dialogu Społecznego. Warszawa

W dniu 8.01.2020r. odbyło się szkolenie dla członków Rady Dialogu Społecznego, Zespołów problemowych RDS i Branżowych Zespołów Trójstronnych na temat zagadnień związanych z Semestrem Europejskim. Z ramienia Związku Zawodowego Inżynierów i Techników udział w nim wziął Wiceprzewodniczący ZK ZZIT Zygmunt Mierzejewski. Poniżej w załączeniu krótka informacja ze szkolenia. Konferencja_OPZZ

Menu