Uroczystość 30-lecia powstania MO ZZIT przy PZL-Świdnik S.A.

W dniu 17 września w Świdniku świętowano 30 rocznicę powstania Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w zakładzie WSK PZL-Świdnik. Zorganizowana przez Zarząd MO ZZIT uroczystość była okazją do podsumowania dotychczasowej działalności związku w Świdniku, przypomnienia historii jego powstania i przypomnienia założycieli organizacji zakładowej. Uroczystość odbyła się w „Dworze Choiny” w Kazimierzówce /k Świdnika. … Czytaj dalej

Spotkanie Krajowej Sekcji Przemysłu Obronnego na MSPO w Kielcach.

W dniu 8 września jak co roku odbyło się spotkanie Krajowej Sekcji Przemysłu Obronnego w Kielcach – przy okazji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.Na spotkaniu omówiono:– sytuację w zakładach wchodzących w skład Krajowej Sekcji Przemysłu Obronnego ZZIT współpracujących z Wojskiem Polskim oraz ocena realizacji procesu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP,– zamówienia Sił Zbrojnych RP zawartych z … Czytaj dalej

Ogólnopolska Konferencja pt. „Stan obecny i przyszłość polskiego przemysłu lotniczego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego”. Warszawa

W dniu 30 czerwca 2021 r. w Warszawie, Polskie Lobby Przemysłowe zorganizowało konferencję pt. „Stan obecny i przyszłość polskiego przemysłu lotniczego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego”. Zespół Ekspercki powołany podczas tej konferencji przygotował i przekazał najwyższym władzom w Polsce i Dowódcom Wojskowym – wnioski z odbytej konferencji i debaty. Ich treść zamieszczamy poniżej: Pismo przewodnie do … Czytaj dalej

Posiedzenie Prezydium ZK. Muczne 25.06.2021

W dniach 25 czerwca w Mucznem odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium ZK ZZIT połączone ze spotkaniem z władzami okręgu południowo-wschodniego ZZIT. 1. Przedstawiono aktualną sytuację finansową związku, wpływy składek za I kwartał 2021 roku i planowane wydatki. 2. Omówiono możliwość założenia nowej organizacji związkowej w okręgu pomorskim. 3. Przedstawiono przygotowania do Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów zaplanowanego … Czytaj dalej

Uroczystość wręczenia Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”) w 2021 roku – członkowi ZZIT

Miło nam poinformować, że w dniu 16.06.2021 w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”).Jak już wspominaliśmy wcześniej jednym z laureatów w tym roku został nasz kolega Przewodniczący Krajowej Sekcji Telekomunikacyjnej ZZIT, Członek Zarządu Okręgu Lubelskiego ZZIT, ceniony menadżer w branży telekomunikacyjnej – związany od … Czytaj dalej

Spotkanie Stron Społecznych Trójstronnych Zespołów Branż: Energetycznej i Węgla Brunatnego. Wrocław

W dniach 18 i 19 maja we Wrocławiu spotkali się przedstawiciele Stron Społecznych Trójstronnych Zespołów ds. Energetyki i Branży Węgla Brunatnego. W spotkaniu z ramienia Związku Zawodowego Inżynierów i Techników wziął udział Przewodniczący Krajowej Sekcji Energetycznej ZZIT kol. Marek Solecki. Można powiedzieć, że było to swego rodzaju wydarzenie epokowe, ponieważ – po pierwsze wspólne, a … Czytaj dalej

Posiedzenie Prezydium ZK. Warszawa 28.05.2021

W piątek 28 maja w Warszawie odbyło się zaplanowane posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego naszego Związku. Przedstawiono aktualną sytuację finansową Związku i omówiono bieżące sprawy z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej w naszym Kraju i jej wpływem na bieżącą działalność związkową i zawodową naszych członków. Omówiono stan przygotowań do Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów zaplanowanego na czerwiec przyszłego roku.

Spotkanie Strony Społecznej TZBE oraz przedstawicieli Organizacji Związkowych we Wrocławiu.

W dniach 17 i 18 marca – z zachowaniem wszystkich obostrzeń antycovidowych – odbyło się we Wrocławiu spotkanie Strony Społecznej Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej – TZBE oraz przedstawicieli Organizacji Związkowych reprezentowanych w Komitetach Protestacyjno-Strajkowych powołanych w Grupach Energetycznych. Na spotkanie przybyli również Koledzy z Branży Węgla Brunatnego. W spotkaniu wziął udział przewodniczący Krajowej Sekcji Energetycznej … Czytaj dalej

Przedstawiciel ZZIT – laureatem IX edycji Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”) w 2021 roku

W dniu 5 marca 2021 roku zebrała się – powołana przez władze Polskiego Lobby Przemysłowego – Kapituła Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”) w składzie:prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik ( przewodniczący ),inż. Zygmunt Dębiński ( sekretarz),dr inż. Henryk Potrzebowski,mgr Kazimierz Łasiewicki,płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Czeszko,płk … Czytaj dalej