ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Category archive: Aktualności

Nazwa i Logo ZZIT – prawnie chronione.

Z radością informujemy, że po trwających  blisko 11 miesięcy zabiegach prawnych, podjętych na wielokrotnie zgłaszany przez członków ZK wniosek, nazwa naszego Związku i nasze Logo podlegają już prawomocnej ochronie patentowej. Skan otrzymanego w dniu dzisiejszym Świadectwa Ochronnego z Urzędu Patentowego zamieszczamy poniżej. Powyższe Świadectwo Ochronne w połączeniu z wprowadzonymi w Bukowinie Tatrzańskiej zapisami w Statucie…

Wyróżnienie „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu” dla Ireneusza Ćwira.

W dniu 3 czerwca 2020 roku w Warszawie podczas uroczystości 27-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego wręczono Honorowe Wyróżnienie PLP pn. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”) naszemu koledze Przewodniczącemu ZZIT DAEWON EUROPE oraz Sekretarzowi Okręgu Lubelskiego ZZIT: inż. Ireneuszowi Ćwir. Niestety z powodu wprowadzenia Stanu Epidemii uroczystość odbyła się w Sali…

Pismo Sekcji Motoryzacyjnej Związku Zawodowego Inżynierów i Techników dotyczące sytuacji i problemów w branży motoryzacyjnej Premiera RP Matusza Morawieckiego.

W związku z bardzo trudną sytuacją branży motoryzacyjnej w naszym kraju spowodowaną epidemią korona-wirusa i w konsekwencji wprowadzeniem Stanu Epidemii – Krajowa Sekcja Motoryzacyjna ZZIT wystosowała pismo do Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Jego treść zamieszczamy poniżej. Pismo-ZZIT-o-motoryzacji-w-Polsce_2020

Apel Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce ws. Sytuacji w polskim przemyśle motoryzacyjnym do Premiera RP Matusza Morawieckiego

Po dwóch miesiącach epidemii związanej z korona-wirusem sytuacja w branży motoryzacyjnej jest kryzysowa a jej restart wymaga i będzie wymagał dodatkowej pomocy ze strony rządu i administracji państwowej. Zawierane porozumienia w ramach „Tarczy” zgodnie z ustawą z dniach 31 marca 2020 nie gwarantują utrzymania miejsc pracy.  Do dnia dzisiejszego niektóre zakłady nie uruchomiły produkcji (…

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ.

W dniu 21 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ. Z uwagi na pandemię COVID-19, posiedzenie Komisji zrealizowano w formie zdalnej, przy wykorzystaniu programu ZOOM. Posiedzenie Komisji prowadził przewodniczący Komisji, wiceprzewodniczący naszego Związku kolega Zygmunt Mierzejewski. W posiedzeniu Komisji, poza członkami Komisji, brali także udział: przewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący…

Przedstawiciel ZZIT – laureatem VIII edycji Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”) w 2020 roku

Przedstawiciel ZZIT – laureatem VIII edycji Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”) w 2020 roku

W dniu 3 marca 2020 roku zebrała się – powołana przez władze Polskiego Lobby Przemysłowego – Kapituła Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”) w składzie: prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik ( przewodniczący ), inż. Zygmunt Dębiński ( sekretarz), mgr Kazimierz Łasiewicki, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy…

Zebranie sprawozdawczo–wyborcze Sekcji Motoryzacyjnej ZZIT

W dniu 28.02.2020 w biurze Zarządu Krajowego ZZIT w Warszawie odbyło się zebrania sprawozdawczo – wyborcze przedstawicieli Sekcji Motoryzacyjnej naszego związku. Podczas konferencji zostały wyłonione nowe władze na kadencję 2020-2025r w następującym składzie: – przewodniczący              – Ireneusz Ćwir,– wiceprzewodniczący       – Wojciech Kulej, – członkowie                      – Ireneusz Pierzchot, Krzysztof Borowiec, Po zakończeniu konferencji odbyło się krótkie…

Spotkanie Strony Społecznej TZBE. Wrocław

W dniu 13 lutego b.r. odbyło się we Wrocławiu spotkanie przedstawicieli Central Związkowych reprezentowanych w Trójstronnym Zespole ds. Branży Energetycznej – Strony Społecznej TZBE. Nasz Związek reprezentował Kolega Marek Solecki. W trakcie spotkania omówiono: • Proces powstawania w energetyce Związku Pracodawców i jego bardzo istotne opóźnienia, • Zagadnienia organizacyjne Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej i…

Menu