ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Category archive: Aktualności

IV posiedzenie Zespołu do spraw Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego.

IV posiedzenie Zespołu do spraw Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego.

W dniu 30.11.2017 odbyło się w Warszawie IV posiedzenie Zespołu do spraw Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. W posiedzeniu które odbyło się w Ministerstwie Rozwoju brał udział przedstawiciel naszego związku Ireneusz Ćwir. Na posiedzeniu omówiono następujące tematy: 1. Prezentacja i omówienie projektu „Polska Strefa Inwestycji”. Projekt ten zakłada likwidację specjalnych stref ekonomicznych a zarazem rozszerzyć zachęty…

Szkolenie organizowane przez ETUI „Hydra pracy prekaryjnej”

Szkolenie organizowane przez ETUI „Hydra pracy prekaryjnej”

W dniach 29.11-01.12 17r. w Atenach odbyło się szkolenie nt ”Hydra pracy prekaryjnej”- zorganizowane przez E.T.U.I. W szkoleniu uczestniczyło 20 uczestników, członków europejskich central związkowych. FZZ reprezentował Bronisław Urban ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników. Program szkolenia obejmował poniższą tematykę: a/ Wprowadzanie do szkolenia i prezentacja uczestników. b/ Niestabilna praca w Europie. c/ Charakterystyczne cechy…

Posiedzenie Prezydium ZK ZZIT, ZK ZZIT, KKR ZZIT oraz przewodniczących Sekcji Krajowych ZZIT

Posiedzenie Prezydium ZK ZZIT, ZK ZZIT, KKR ZZIT oraz przewodniczących Sekcji Krajowych ZZIT

W dniach 1-2 grudnia 2017 w Warszawie odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZIT, Zarządu Krajowego ZZIT, Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT oraz przewodniczących Sekcji Krajowych ZZIT. Oprócz omówienia bieżących tematów podczas spotkania przyjęto: – plan pracy Prezydium Zarządu Krajowego i Zarządu Krajowego w 2018 roku, – preliminarz budżetowy związku na 2018…

Konsultacje społeczne EUROCADRES

Konsultacje społeczne EUROCADRES

Konsultacje społeczne dotyczące trzech tematów: Dostęp do ochrony socjalnej, Europejski Urząd Pracy, Europejski numer ubezpieczenia społecznego,   Drodzy koledzy, Eurocadres jako europejski międzysektorowy partner społeczny jest konsultantem w trzech wyżej wymienionych tematach i istnieje szansa dla innych organizacji, a także osób indywidualnych, aby wypowiedzieć się w tych kwestiach w drodze konsultacji społecznych: Dostęp do ochrony…

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego ZZIT

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze  Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego ZZIT

W dniach 23-24.11.2017 w Puławach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego ZZIT. W wyniku wyborów nowym przewodniczącym Sekcji Przemysłu Chemicznego ZZIT na III kadencję został wybrany kolega Artur Kwiatkowski z Anwilu S.A. Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani: Andrzej Bet z Anwilu S.A., Marek Kuczyński z GA Puławy S.A. i Karol Rycko z GA ZCh Police…

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój” – Warszawa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój” – Warszawa

25 listopada 2017 w „Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej” – odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój”. W panelu dyskusyjnym uczestniczył Zygmunt Mierzejewski. Otwierając konferencję Rektor Waldemar Gajda podkreślił dużą wagę rozpoczynającej się Konferencji. Celem konferencji jest przedstawienie i pogłębienie wiedzy oraz świadomości pracowników,…

Zmarł Jan Dolata

Zmarł Jan Dolata

Z głębokim żalem informujemy, że dziś o godzinie 5.20 w wieku 62 lat zmarł wieloletni członek Zarządu Krajowego ZZIT, Przewodniczący Okręgu Łódzkiego kol. Jan Dolata. Rodzinie, współpracownikom i członkom Okręgu Łódzkiego ZZIT składamy wyrazy głębokiego współczucia. Pogrzeb śp. kol. Janka Dolaty odbędzie się w środę 29.11.2017 roku: – Msza Święta pogrzebowa będzie odprawiona w Kościele…

Szkolenie organizowane przez ETUI „Change of production model, change of educational model in the EU?”

Szkolenie organizowane przez ETUI „Change of production model, change of educational model in the EU?”

W dniach 21-23 listopada odbyły się w Madrycie pod patronatem ETUI (European Trade Union Institute) warsztaty szkoleniowe na temat: „Change of production model, change of educational model in the EU?„. Forum Związków Zawodowych na tym szkoleniu reprezentował po raz kolejny kolega Robert Janeczek z Organizacji Zakładowej „ZZIT PZL Świdnik S.A”. W spotkaniu uczestniczyli członkowie z…

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Płock

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Płock

W dniach 21-22 listopada 2017 r. w Płocku odbyło się XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W posiedzeniu udział wzięli Z.Mierzejewski i S.Wittkowicz. W zastępstwie Przewodniczącego P.Chorążego obrady prowadził P.Krasuski. W dniach 23-27.10.2017r. odbyło się 7 warsztatów poświęconych wypracowaniu rozwiązań akceptowanych przez wszystkich. ( warsztaty dotyczące: MN, IZPOWER, PARP, NCBiR, MRPiPS,…

Menu