ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Propozycje zmiany niebieskiej karty do Parlamentu Europejskiego

Strona 101 z 318
Propozycje zmiany niebieskiej karty do Parlamentu Europejskiego

W dniu 28 czerwca 2017 r Komisja Europejska przekazała propozycję zmiany niebieskiej karty do Parlamentu Europejskiego. W świetle poprawek wprowadzonych przez Parlament Europejski, ETUC i Eurocadres zaktualizowały swoje stanowisko.

Propozycje Parlamentu Europejskiego są poddawane negocjacjom z Radą i Komisją.
Na tej podstawie ETUC i EUROCADRES będą próbować wpłynąć na obecne dyskusje na poziomie trójstronnym.

Niestety stanowisko Rady jest dalekie od proponowanej poprawki Parlamentu, a nawet Komisji w związku z tym EUROCADRES wzywa organizacje członkowskie do lobbingu na szczeblu ministerialnym w krajach członkowskich, aby osiągnąć znaczący wynik.

Poniżej powyższe stanowisko ETUC i Eurocadres:

STANOWISKO_ETUC_I_EUROCADRES

Menu