ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Komisja Odznaczeń Honorowych ZZIT

 1. Andrzej Koźmiński – przewodniczący
 2. Janusz Hyjek
 3. Władysław Semczyszyn

 

Komisja Statutowa

 1. Wojciech Bałuta – p.o. przewodniczący
 2. Piotr Sadowski
 3. Wojciech Kulej
 4. Katarzyna Leszcz-Cimoszko
 5. Paweł Żurakowski
 6. Krzysztof Szewczyk

 

Zespół ds. współpracy z EUROCADRES

 1. Leszek Czajkowski
 2. Katarzyna Leszcz-Cimoszko
 3. Robert Janeczek

 

Delegaci ZZIT na Kongres Forum Związków Zawodowych

 1. Piotr Sadowski
 2. Janusz Hyjek
 3. Zygmunt Mierzejewski
 4. Wojciech Bałuta
 5. Agnieszka Bąk
 6. Leszek Czajkowski
 7. Zygmunt Szlachcikowski
 8. Arkadiusz Illek
Menu