ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Komisja Odznaczeń Honorowych ZZIT

 1. Jan Dolata- przewodniczący
 2. Janusz Hyjek
 3. Artur Wencel

 

Komisja Statutowa

 1. Wojciech Kulej- przewodniczący
 2. Piotr Sadowski
 3. Wojciech Bałuta
 4. Katarzyna Leszcz-Cimoszko
 5. Paweł Żurakowski
 6. Krzysztof Szewczyk

 

Zespół ds. współpracy z EUROCADRES

 1. Katarzyna Leszcz-Cimoszko
 2. Tadeusz Darczuk
 3. Leszek Czajkowski
 4. Marta Rutkowska
Menu