ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Komisja Odznaczeń Honorowych ZZIT

 1. Andrzej Koźmiński – przewodniczący
 2. Janusz Hyjek
 3. Andrzej Grzegorowski

 

Komisja Statutowa

 1. Wojciech Kulej- przewodniczący
 2. Piotr Sadowski
 3. Wojciech Bałuta
 4. Katarzyna Leszcz-Cimoszko
 5. Paweł Żurakowski
 6. Krzysztof Szewczyk

 

Zespół ds. współpracy z EUROCADRES

 1. Leszek Czajkowski
 2. Katarzyna Leszcz-Cimoszko
 3. Robert Janeczek

 

Delegaci ZZIT na Kongres Forum Związków Zawodowych

 1. Piotr Sadowski
 2. Janusz Hyjek
 3. Zygmunt Mierzejewski
 4. Wojciech Bałuta
 5. Agnieszka Bąk
 6. Leszek Czajkowski
 7. Zygmunt Szlachcikowski
 8. Arkadiusz Illek
Menu