ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Komisja Odznaczeń Honorowych ZZIT

 1. Andrzej Koźmiński – przewodniczący
 2. Janusz Hyjek
 3. Władysław Semczyszyn

Komisja Statutowa

 1. Wojciech Bałuta – przewodniczący
 2. Wojciech Kulej
 3. Piotr Sadowski
 4. Katarzyna Leszcz-Cimoszko
 5. Paweł Żurakowski
 6. Krzysztof Szewczyk

Zespół ds. współpracy z EUROCADRES

 1. Leszek Czajkowski
 2. Katarzyna Leszcz-Cimoszko
 3. Anna Namięta
Menu