ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Krajowa Sekcja Telekomunikacyjna

 

ZARZĄD SEKCJI:

Jerzy Wysokiński – Przewodniczący,
Anna Zielińska-Nowak – Wiceprzewodnicząca,
Elżbieta Mazurek – Skarbnik,
Piotr Nowak – Sekretarz,
Arkadiusz Feret – Członek Zarządu.
 
 
KOMISJA REWIZYJNA:

Małgorzata Targalska – Przewodnicząca KR,
Sławomir Tolewski – Wiceprzewodniczący KR,
Halina Adamczyk – Członek KR,
Andrzej Gers – Członek KR,
Piotr Sodo – Członek KR,

 
KONTAKT:

Jerzy Wysokiński
tel. 510 046 214
e-mail: jerzy.wysokinski@orange.pl

Menu