Fundacja EURODIALOG

Fundacja Związku Zawodowego Inżynierów i Techników EURODIALOG

Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego

EURODIALOG – informacja Przewodniczącego Rady Fundacji

[dt_divider style=”narrow”/]

KRS: 0000239769

[dt_divider style=”narrow”/]

Sprawdź w bazie danych OPP >>>
Sprawdź na stronie Departamentu Pożytku Publicznego MRPiPS (poz. 5075) >>>

[dt_divider style=”narrow”/]

CELE FUNDACJI:

  • obrona praw pracowniczych
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  • wdrażanie praw pracowniczych Wspólnoty Europejskiej
  • opiniowanie tworzonego prawa pracy
  • wymiana doświadczeń z organizacjami o podobnych celach statutowych

[dt_divider style=”narrow”/]

W rozliczeniu rocznym podatnik może przekazać 1% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego – wystarczy w swoim rocznym zeznaniu podatkowym jedynie wskazać tę organizację (KRS).

Przekazanie 1% podatku organizacji pożytku publicznego nie ma wpływu na wysokość nadpłaty zwracanej podatnikowi.

Aby przekazać 1% podatku trzeba wpisać numer KRS i kwotę w odpowiednich polach formularzy PIT-28, 36, 37, 38 za 2015 rok.

Poniżej PRZYKŁAD wypełnienia formularza PIT-37 (w polu 138 należy wpisać obliczoną kwotę 1% swojego podatku).

PIT-37 2015

Formularze podatkowe można pobrać tu: formularze PIT

 

– Podatnik zapłaci mniejszy o 1% podatek, a odpowiednia kwota zostanie przekazana przez Urząd Skarbowy na konto wskazanej organizacji (nie trzeba podawać numeru konta).

– Podatnik może przekazać 1% tylko dla jednej organizacji (nie ma możliwości podzielenia kwoty 1%).

Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem podatnicy rozliczający się:

  • poprzez skalę podatkową (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji, czy z tzw. innych źródeł), czyli poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 18% i 32%
  • podatkiem liniowym,
  • ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę. 

Ważne jest też to, że jeśli podatnik popełni błąd przy wypełnianiu rubryk dotyczących przekazania 1% na opp (np. przy obliczaniu 1%, wpisywaniu numeru KRS) – jego roczne zeznanie nie zostanie uznane za błędne i nie zostanie mu odesłane do poprawienia. Jedyną konsekwencją popełnienia takiej pomyłki będzie to, że pieniądze nie zostaną przekazane organizacji.

[dt_divider style=”narrow”/]

Adres:

Fundacja EURODIALOG
ul. Świetokrzyska 14, pok. 501
00-050 Warszawa

[dt_divider style=”narrow”/]

Nr konta: 09 1090 1841 0000 0001 0564 8621
REGON: 140559842

KRS: 0000239769 

[dt_divider style=”narrow”/]

Podstawy prawne:

Art. 27d Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176)
Art. 14a Ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998r. Nr 144 poz. 930)