Hybrydowa konferencja Eurocadres. 02.03.2023 Bruksela

W dniu 2 marca 2023 roku w Brukseli odbyła się konferencja, której organizatorami byli: EUROCADRES (Rada Europejskiej Kadry Zawodowej i Kierowniczej) oraz CEPLIS (Europejska Rada Wolnych Związków). Organizatorzy konferencji umożliwili uczestnictwo zarówno osobiste w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EECS) jak też w formie zdalnej. Celem konferencji było sprawdzenie gdzie jesteśmy i jak dalej możemy rozwijać wszelkie działania na rzecz poprawy pozycji kobiet w społeczeństwie.
Miło nam poinformować, że po dłuższej przerwie uczestniczyły w niej również przedstawicielki naszego związku Karolina Maciuszonek oraz Agnieszka Jonasik.
Konferencję prowadzili: Przewodnicząca EUROCADRESNayla Glaise oraz Przewodniczący CEPLISGaetano Stella.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli:
• Evin Incir i Radka Maxová – posłanki Parlamentu Europejskiego,
• Konstantina Vardaramatou – sekretarz Europejskiego Lobby Kobiet,
• Stecy Yghemonos – Dyrektor wykonawczy Eurocadres,
• Susanna Pisano, Una Krutova, Theodoros Koutroubas – członkowie CEPLIS,
• Ms. Ozlem Yildrim – członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
• Nadia Hadad – Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych,


    Wypowiadający zwrócili uwagę, że w ostatnim roku doszło do wielu pozytywnych zmian w walce o równouprawnienie płci, a na szczeblu europejskim zaproponowano i przyjęto różne wnioski legislacyjne. Pomimo pozytywnych zmian w dalszym ciągu jest dużo do zrobienia w tym obszarze, bo nadal każdego tygodnia około 50 kobiet traci życie w wyniku przemocy domowej, 75% kobiet w środowisku zawodowym doświadczyło molestowania seksualnego. Ponadto w środowisku zawodowym w dalszym ciągu widoczna jest dyskryminacja ekonomiczna, gdyż kobiety zarabiają o 15% mniej na godzinę niż mężczyźni.
    Zwrócono uwagę, że źródłem dyskryminacji są głęboko zakorzenione stereotypy we wszystkich dziedzinach, począwszy od opinii, że to kobieta powinna zająć się wychowaniem dzieci i przejąć wszystkie obowiązki z tym związane, poprzez istniejące kawały dotyczące kobiet, w których przekazywane są negatywne informację, że np. najgorszym kierowcą jest kobieta, a kończąc na ukrytych stereotypach dyskryminacji np. w nagłówkach gazet czytamy „Kobieta została zgwałcona w parku”, zamiast „Mężczyzna zgwałcił w parku”.
    Jako propozycje walki z dyskryminacją głównie wskazano edukację i to już od najmłodszych lat, zaczynając od przedszkola. Zauważono również, że sama edukacja najmłodszych nie pomoże, bo starsze pokolenia są nasiąknięte stereotypami i żeby dokonać zmian, to wszyscy nasze podejście do równego traktowania kobiet musielibyśmy zmienić. Ani stereotypy, ani żadne prawo nie powinno nakazywać, wskazywać, ograniczać wyborów i woli kobiety.
    Wspomniano, że nadal w niektórych branżach zawodowych np. transport, energetyka stanowiska pracy głównie są obsadzone przez mężczyzn. Oczywiście były głosy, że przecież są zawody obsadzone głównie przez kobiety. Podkreślono duży brak specjalistów inżynierów na rynku pracy i dużą rolę jaką kobieta mogłaby w tym obszarze odegrać. Aby to było możliwe to powinniśmy się skupić na działaniach przeciwko przemocy ze względu na płeć.


    Pozytywną informacją są widoczne na szczeblu ustawodawczym działania podejmowane w powyższym temacie. W dyrektywie dotyczącej zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej zostało zgłoszone wiele poprawek, a między innymi:
• nałożenie obowiązku na pracodawcę, że w porozumieniu z przedstawicielami pracowników opracuje strategię mającą na celu łagodzenie i zapobieganie molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy,
• nałożenie odpowiedzialności na pracodawcę zdrowia pracowników, z uwzględnieniem przemocy i molestowania w miejscu pracy w ramach ocen BHP,
• szkolenia dla kadry nadzorczej z udziałem przedstawicieli pracowników, partnerów społecznych i niezależnych ekspertów,
• zapewnienie bezpiecznych i anonimowych kanałów zgłaszania,
• zakaz dyskryminacji dla ofiar i osób zgłaszających przypadki molestowania/znęcania się/przemocy,
• anonimowość i nieujawnianie danych osobowych organom krajowym zajmującym się migracją
• dostęp i finansowanie programów edukacyjnych kwestionujących seksizm i stereotypy dotyczące płci,
• gromadzenie danych na temat incydentów w miejscu pracy w celu przekazania informacji do wspomagania dalszych działań politycznych.

Podsumowaniem konferencji, nawiązującym dodatkowo do zbliżającego się Święta wszystkich Kobiet niech będą życzenia aby dla każdej z Pań wprowadzane zmiany nie tylko były widoczne w sferze zawodowej, lecz także przekładały się na ich codzienne życie rodzinne. 

Przewodnicząca EUROCADRES – Nayla Glaise
Przewodniczący CEPLIS – Gaetano Stella