Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Krajowej Sekcji Przemysłu Obronnego i Lotniczego ZZIT

W dniu 17 grudnia 2018r w Stalowej Woli odbyła się Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Krajowej Sekcji Przemysłu Obronnego i Lotniczego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników. W konferencji wzięli udział zaproszeni przedstawiciele organizacji wchodzących w skład sekcji: PZL Świdnik S.A., Mesko S.A., Dezamet S.A.,  HSW S.A. Członkowie Zarządu Sekcji omówili bieżące problemy Branży Przemysłu Obronnego oraz dzięki uprzejmości Dyrekcji Huty Stalowa Wola i przewodniczącego MOZ ZZIT przy  HSW S.A.  kol. Janusza Hyjka zwiedzili hutę i zapoznali się z bieżącą produkcją w tutejszym zakładzie.

Ważny punktem spotkania były wybory nowych władz sekcji. Nowym przewodniczącym KSPO został wybrany kol. Arkadiusz Illek z MOZ ZZIT  przy PZL-Świdnik S.A.. Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani kol. Janusz Hyjek z MOZ ZZIT przy HSW oraz kol. Andrzej Koźmiński z OZ ZZIT Mesko S.A.

Członkowie Zarządu KSPO przyjęli nowy Regulamin Krajowej Sekcji Przemysłu Obronnego.