Nagroda „Bene Meritus pro Industria Poloniae” dla Przewodniczącego ZK ZZIT.

Niebywały, historyczny sukces Związku Zawodowego Inżynierów i Techników.

Drugi raz z rzędu przedstawiciele naszego związku (w 2017r. – Zygmunt Mierzejewski; w 2018r. – Przewodniczący Piotr Sadowski) otrzymali prestiżową nagrodę Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu (Bene Meritus pro Industria Poloniae), które zostało ustanowione na posiedzeniu władz Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 5 marca 2013 roku i w każdym roku jest przyznawanych tylko 10 wyróżnień.

W roku bieżącym w dniu 5 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Honorowego Wyróżnienia w składzie: prof. dr inż. Tadeusz Gałązka – przewodniczący, gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski, prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, mgr Kazimierz Łasiewicki, mgr inż. Jerzy Horodecki i mgr inż. Edmund Misterski – sekretarz.

Uwzględniając określone w Regulaminie Przyznawania Wyróżnień Honorowych PLP niżej wymienione kryteria wyboru:
– całokształt dorobku zawodowego,
– znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,
– osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,
oraz ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej, Kapituła wybierając spośród kilkudziesięciu zgłoszeń podjęła decyzje o przyznaniu w tym roku w ramach VI edycji Honorowych Wyróżnień Bene Meritus pro Industria Poloniae – Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu kolejnym 10 zasłużonym dla Polskiego Przemysłu, a wśród nich Naszemu Przewodniczącemu kol. Piotrowi Sadowskiemu.

Podczas uroczystości 25-lecia Lobby Przemysłowego zorganizowanego w tym roku pod patronatem Pana Prezydenta RP doktora Andrzeja Dudy wiele razy podkreślano olbrzymie zasługi ZZIT w walce o polski przemysł, polską myśl techniczną i nowoczesne rozwiązania innowacyjne w polskim przemyśle.

Jest to ogromne osiągniecie pokazujące znaczącą rangę naszego związku wśród liczących się gremiów opiniotwórczych i kształtujących politykę gospodarcza naszego kraju.

W uroczystej gali podczas, której wręczono wyróżnienia, udział wzięli między innymi Marszałek Senior Sejmu RP oraz Przewodniczący Sejmowej i Senackiej Komisji Obrony Narodowej.