Nazwa i Logo ZZIT – prawnie chronione.

Z radością informujemy, że po trwających  blisko 11 miesięcy zabiegach prawnych, podjętych na wielokrotnie zgłaszany przez członków ZK wniosek, nazwa naszego Związku i nasze Logo podlegają już prawomocnej ochronie patentowej.

Skan otrzymanego w dniu dzisiejszym Świadectwa Ochronnego z Urzędu Patentowego zamieszczamy poniżej.

Powyższe Świadectwo Ochronne w połączeniu z wprowadzonymi w Bukowinie Tatrzańskiej zapisami w Statucie ZZIT w sposób jednoznaczny i bezdyskusyjny zabezpieczają nasze prawa autorskie do używania w/w symboli naszego Związku.

Urząd_Patentowy-Świadectwo_ochronne_na_znak_ZZIT