Nowe władze Okręgu Warmińsko – Mazurskiego.

2 marca 2023r odbyła się Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza Delegatów Okręgu Warmińsko–Mazurskiego ZZIT.
Na Konferencji delegaci wybrali władze organizacji na najbliższą 5 – letnią kadencję 2023 – 2027.

Jest nam bardzo miło poinformować, że nową Przewodniczącą Zarządu Okręgu Warmińsko–Mazurskiego ZZIT została wybrana przez delegatów Przewodnicząca OZ ZZIT GE Power Sp z o.o – kol. Anna Rehmus-Forc.

Do Zarządu Okręgu zostali również wybrani:
Adam Dyrla – vice przewodniczący,
Jerzy Zalewski – skarbnik,
Katarzyna Wirkiewicz – Mazur – sekretarz,
Janusz Kamiński – członek zarządu,
Michał Hatta – członek zarządu,
Grzegorz Tomal – członek zarządu.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
Ewelina Pieniak-Bajaka – przewodniczący,
Mirosław Gąsowski – vice przewodniczący,
Agnieszka Pietruszyńska – członek komisji rewizyjnej.

Ustępującemu Przewodniczącemu Okręgu kol. Zygmuntowi Szlachcikowskiemu bardzo dziękujemy za dotychczasową długoletnią działalność zarówno w Okręgu Warmińsko–Mazurskim jak i aktywną pracę w Zarządzie Krajowym a nowo wybranej Przewodniczącej oraz nowemu Zarządowi Okręgu serdecznie gratulujemy zaufania Delegatów i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju organizacji.

Zarząd Okręgu Warmińsko–Mazurskiego ZZIT
Delegaci Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Okręgu