Nowy Zarząd OM ZZIT H.Cegielski-Poznań S.A.

W dniu 30 września 2022 r. w Poznaniu odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Organizacji Międzyzakładowej ZZIT H.Cegielski-Poznań S.A. Delegaci wybrali władze na nową VII kadencję. Miło nam poinformować, że Przewodniczącą Zarządu Organizacji Międzyzakładowej została kol. Agnieszka Bąk, która jest jednocześnie Członkiem Prezydium Zarządu Krajowego ZZIT. Nowo wybranej Przewodniczącej i Zarządowi OM ZZIT H.Cegielski-Poznań S.A. serdecznie gratulujemy zaufania Delegatów i życzymy samych sukcesów, zrealizowania wszystkich ambitnych planów i zamierzeń oraz dalszego rozwoju organizacji. Poniżej skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej:

Agnieszka Bąk – Przewodnicząca,
Maciej Frankowski – Vce Przewodniczący i osoba reprezentująca członków w FPS,
Tomasz Hreczycho – Vce Przewodniczący w HCP SA,
Beata Górniewicz – Skarbnik,
Łukasz Płóciniczak – Sekretarz,
Agnieszka Jonasik – członek Zarządu ds. promocji i reklamy związku,
Jolanta Radziej – członek Zarządu przedstawiciel Emerytów.

Komisja Rewizyjna
Izabella Kapturzak – Przewodnicząca KR,
Marlena Stojecka – vce Przewodnicząca KR,
Halina Olechnowska – Sekretarz KR,
Jacek Steike – członek KR.