Pierwsze posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZIT VIII Kadencji.

W dniu 13 lipca w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZIT VIII kadencji.
Na spotkaniu obecny był również Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT.

Poniżej przedstawiamy tematy poruszane na posiedzeniu:
1. Przygotowano dokumenty po VIII Krajowym Zjeździe Delegatów w Bukowinie Tatrzańskej, które zostaną złożone w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w celu dokonania zmian w zapisach Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Omówiono aktualną sytuację finansową związku, wpływy składek za 2022 rok.
3. Omówiono bieżące sprawy związkowe – w szczególności propozycje planowanych spotkań makroregionalnych okręgów wielkopolsko-lubuskiego i podkarpackiego połączonych ze szkoleniami z prawa pracy.

Uaktualnienie tablicy informacyjnej przed wejściem do siedziby Związku