Posiedzenie grupy roboczej ds. efektywności Komitetu Monitorującego PO WER

W dniu 27.02.2018r. w Warszawie odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. efektywności Komitetu Monitorującego PO WER. Z ramienia Forum Związków Zawodowych członkiem grupy roboczej do spraw efektywności jest kolega Zygmunt Mierzejewski.
Jednym z głównych tematów wiodących był problem z VAT. Poniżej przedstawiamy wyjaśnienie PARP na który czekaliśmy wiele miesięcy.

Działanie 2.2 PO WER