Posiedzenie Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ. Warszawa

W dniu 12.12.2019 Roku w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego, które otworzył przewodniczący Zygmunt Mierzejewski.

Podczas posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:
· Omówiono pismo przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP – Krzysztofa Tchórzewskiego do OPZZ z prośbą o przedstawienie sugestii i propozycji tematów, którymi powinna zająć się sejmowa komisja w najbliższych miesiącach
· Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski i Norbert Kusiak, ekspert OPZZ przedstawili informację na temat prac pięciu zespołów problemowych RDS
· Przedstawiono informację o działaniach OPZZ podejmowanych w ramach Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” i Semestru Europejskiego
· Wprowadzenie przez eksperta OPZZ Bogdana Grzybowskiego do założeń Funduszu Podniesienia Kompetencji i Kwalifikacji oraz efekty zaangażowania OPZZ w prace Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw
· Przedstawienie przez Przewodniczącego Sekcji Motoryzacyjnej ZZIT Ireneusza Ćwira sytuacji w branży motoryzacyjnej, kierunków jej rozwoju oraz zagrożenie związanych z nadchodzącymi zmianami.
Posiedzenie zakończyło się omówieniem planu pracy na rok 2020.

Motoryzacja a gospodarka