Posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych. Krynica

W dniach 19-20 marca w Krynicy odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych podczas którego przyjęto sprawozdania za 2017 rok oraz przedyskutowano proponowane przez Rząd RP zmiany w prawie pracy.
W posiedzeniu brali udział przedstawiciele naszego związku: Przewodniczący Piotr Sadowski i członkowie Prezydium Zygmunt Mierzejewski i Janusz Hyjek.

Podjęto uchwałę, która w sposób krytyczny ocenia rekomendowane przez Komisję Kodyfikacyjną projekty nowego zbiorowego i indywidualnego kodeksu pracy. Odniesiono się również do wyrwanych z kontekstu i nagłośnionych wypowiedzi prof. Piliszkiewicza wyraźnie zaznaczając, ze nie jest to stanowisko ZG FZZ.