Posiedzenie Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT i przewodniczących sekcji branżowych. Warszawa 15.03.2024

W dniach 15-16 marca w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium, Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT. Na spotkaniu obecni byli również Przewodniczący Sekcji Branżowych ZZIT, Sekcji Młodych oraz przedstawicielka Zespołu ds. współpracy z EUROCADRES.
1. Przedstawiono aktualną sytuację finansową związku, wpływy składek za 2023 rok i zaakceptowano poprawiony preliminarz wydatków na 2024 rok.
2. Przewodniczy i członkowie Zespołu organizacyjnego JZD przedstawili aktualny stan przygotowań do Jubileuszowego Zjazdu Delegatów zaplanowanego na dni 06-08 czerwca 2024 roku w Bukowinie Tatrzańskiej.
3. Przewodniczący Sekcji Branżowych oraz Sekcji Młodych przedstawili członkom Zarządu Krajowego informacje o działalności sekcji w 2023 roku, omówili bieżące problemy w swoich sekcjach i plany na rok 2024.
4. Przedstawicielka Zespołu ds. współpracy z EUROCADRES przybliżyła Zarządowi Krajowemu i Krajowej Komisji Rewizyjnej tematy i zagadnienia, którymi w ostatnim czasie zajmowali się członkowie powyższego zespołu podczas organizowanych w 2023 roku konferencji.
5. Przewodniczący Zespołu ds. promocji związku przedstawił i omówił propozycje wykonania informatorów związkowych i bluz ze związkowym logo.
6. Omówiono bieżące sprawy związkowe z okręgów.

Obrady Komisji Rewizyjnej
Obrady Prezydium Zarządu Krajowego
Obrady Zarządu Krajowego
Obrady Zarządu Krajowego