Posiedzenie Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT. Warszawa 10.12.2021

W dniu 10 grudnia w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT.
1. Przedstawiono aktualną sytuację finansową związku, wpływy składek za 2021 roku i zaakceptowano preliminarz wydatków na przyszły 2022 rok.
2. Omówiono i zaakceptowano harmonogram prac Prezydium i ZK ZZIT w 2022 roku.
3. Omówiono i uchwalono zmianę wysokości odpisów z indywidualnych składek członkowskich na rzecz Zarządu Krajowego i Zarządu Okręgu.
4. Przedstawiono przygotowania do Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów zaplanowanego na czerwiec przyszłego roku.
5. Omówiono bieżące sprawy związkowe z okręgów.