Propozycje zmiany niebieskiej karty do Parlamentu Europejskiego

W dniu 28 czerwca 2017 r Komisja Europejska przekazała propozycję zmiany niebieskiej karty do Parlamentu Europejskiego. W świetle poprawek wprowadzonych przez Parlament Europejski, ETUC i Eurocadres zaktualizowały swoje stanowisko.

Propozycje Parlamentu Europejskiego są poddawane negocjacjom z Radą i Komisją.
Na tej podstawie ETUC i EUROCADRES będą próbować wpłynąć na obecne dyskusje na poziomie trójstronnym.

Niestety stanowisko Rady jest dalekie od proponowanej poprawki Parlamentu, a nawet Komisji w związku z tym EUROCADRES wzywa organizacje członkowskie do lobbingu na szczeblu ministerialnym w krajach członkowskich, aby osiągnąć znaczący wynik.

Poniżej powyższe stanowisko ETUC i Eurocadres:

[dt_divider style=”wide”/]

STANOWISKO_ETUC_I_EUROCADRES