Przedstawiciel ZZIT – laureatem VIII edycji Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”) w 2020 roku

W dniu 3 marca 2020 roku zebrała się – powołana przez władze Polskiego Lobby Przemysłowego – Kapituła Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”) w składzie:
prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik ( przewodniczący ),
inż. Zygmunt Dębiński ( sekretarz),
mgr Kazimierz Łasiewicki,
płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Czeszko
i płk w st. spocz. mgr inż Edmund Misterski,
która wybrała tegorocznych laureatów Honorowego Wyróżnienia PLP spośród kandydatów zgłoszonych przez stowarzyszenia, placówki naukowe i związki zawodowe, firmy oraz członków władz Polskiego Lobby Przemysłowego.
Uwzględniając wcześniej ustalone niżej wymienione kryteria wyboru osób zasługujących na Honorowe Wyróżnienie PLP:
– całokształt dorobku zawodowego,
– znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,
– osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,
oraz ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej – Kapituła podjęła decyzje o przyznaniu w 2020 roku VIII edycji Honorowego Wyróżnienia 9 osobom.

Miło nam poinformować, że jednym z laureatów tegorocznej edycji został nasz kolega – Przewodniczący ZZIT DAEWON EUROPE oraz Sekretarz Okręgu Lubelskiego ZZIT:

inż. Ireneusz Ćwir

Serdeczne gratulacje składa Zarząd Krajowy ZZIT.