Spotkanie Międzyzwiązkowego Zespołu ds. Polityki Klimatycznej – Katowice

W dniu 09.03.2018 r. w Katowicach odbyło się spotkanie zorganizowane przez Międzyzwiązkowy Zespół ds. Polityki Klimatycznej. Spotkanie było realizacją uzgodnień poczynionych na spotkaniu tego Zespołu odbytym w dniu 3 stycznia b.r.
Z ramienia Forum Związków Zawodowych w spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele naszego związku Przewodniczący ZK ZZIT Piotr Sadowski i Przewodniczący Krajowej Sekcji Energetycznej ZZIT Marek Solecki.
W trakcie spotkania przedstawiciele Ministerstw:
• Energii
• Środowiska,
• Przedsiębiorczości i Technologii,
zaprezentowali sposoby realizacji przez Rząd RP ONZ-owskiej „Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”.
Niezwykle ciekawy materiał dotyczący wpływu kosztów energii na konkurencyjność polskiej gospodarki zaprezentował przedstawiciel Federacji Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Pan Henryk Kaliś.
Szczególną uwagę – na życzenie Strony Związkowej – poświęcono następującym celom:
Cel 7. – Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do stabilnych, zrównoważonych i nowoczesnych źródeł energii w przystępnej cenie.
Cel 13. – Podjąć pilne działania mające na celu zahamowanie zmian klimatycznych i przeciwdziałanie ich skutkom.
Obydwie te kwestie mają bardzo istotne znaczenie dla Strony Związkowej w kontekście polityki klimatycznej Unii Europejskiej i zbliżającego się szczytu klimatycznego COP 24, który odbędzie się w Katowicach w pierwszej połowie grudnia b.r. Sprawa metod realizacji „Agendy 2030” przez Rząd nabiera szczególnego znaczenia wobec faktu, iż w lipcu tego roku ma to być przedstawione przez Polskę na forum ONZ.
Osoby zainteresowane materiałami prezentowanymi na spotkaniu proszone są o kontakt z naszymi przedstawicielami.