Spotkanie Zespołu Roboczego TZBE ds. analizy kosztowych składników cen energii.

W dniu 03.10.2019 r. w siedzibie PGE S.A. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Roboczego TZBE ds. analizy kosztowych składników cen energii. SKE ZZIT reprezentował w nim kol. Przemysław Możejko.

O powołanie takiego zespołu Strona Związkowa Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej z naszej ( SKE ZZIT) inicjatywy wnioskowała od blisko roku. Celem prac jest określenie, na podstawie danych statystycznych, udziału poszczególnych grup kosztów w finalnej cenie energii ( na zaciskach licznika). Szczególne zainteresowanie Strony Społecznej budzą koszty pracy.
Analiza taka była wykonana przez podobny Zespół w roku 2008. Powtórzenie ma na względzie nie tylko porównanie ze stanem aktualnym ale również ustalenie w obecnych realiach prawnych i gospodarczych ( CO2, nowe opłaty, zmniejszenie zatrudnienia itd.) rozkładu kosztów, ze szczególnym uwzględnieniu kosztów pracy.
W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na :
• Brak podstaw do uwzględniania kosztów CO2 w 2009 r. – darmowe uprawnienia,
• Spadek wysokości podatków i opłat w 2019 r. – póki co dotyczy tylko tego roku ( ustawy prądowe).
Uzgodniony materiał zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu TZBE celem jego przyjęcia (posiedzenie to zostało zaplanowane na dzień 09.10.2019r.).