XXX lecie powstania Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w „PZL- Świdnik” S.A.

W sobotę 6 lutego 2021 roku Międzyzakładowa Organizacja Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL- Świdnik” S.A obchodziła XXX lecie powstania i działalności w „PZL- Świdnik” S.A.
W związku z panującymi obostrzeniami sanitarno–epidemiologicznymi w chwili obecnej obchody jubileuszu zostały ograniczone tylko do zamówienia mszy św w intencji Związku w kościele pod wezwaniem św Józefa na Świdnickim Adampolu, która została odprawiona w niedzielę 7 lutego o godzinie 10.00. Pozostałe uroczystości jubileuszowe odbędą się w terminie późniejszym.
Idea powołania do życia tej Organizacji ZZIT wyrosła w ich środowisku technicznym przed 1991 rokiem, ale urzeczywistniła się dopiero w dniu 6 lutego 1991 roku, kiedy to 14-stu odważnych entuzjastów stworzyło grupę inicjatywno-założycielską Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL- Świdnik”.
Komitet Założycielski pokonał wszystkie pojawiające się przeszkody i w maju 1991 roku odbyła się pierwsza Konferencja Delegatów ZZIT na której wybrano organa statutowe Związku na pierwszą kadencję.
W 1993 roku organizacja ta wspólnie z organizacją ZZIT z dawnego Daewoo Motor Polska powołała Okręg Lubelski Związku, skupiający w swych szeregach organizacje Związku z terenu całego województwa lubelskiego. Po wprowadzonych w 1995 roku zmianach organizacyjnych i wydzieleniu z „PZL-Świdnik” kilku Spółek – córek zmieniła się struktura organizacyjna Związku, który stał się Organizacją Międzyzakładową i w takiej strukturze organizacyjnej funkcjonuje do dnia dzisiejszego obejmując swoim terenem działania również obszary oddane w outsourcing. Przedstawiciele tej organizacji brali aktywny udział w tworzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL- Świdnik” oraz we wszystkich jego modyfikacjach. Współnegocjowali także Pakiet Gwarancji Pracowniczych, który powstał przed prywatyzacją Spółki, a który zagwarantował dodatkowe prawa pracownikom Spółki po jej wymuszonej prywatyzacji. Przedstawiciele Organizacji Międzyzakładowej ZZIT w „PZL- Świdnik” S.A są widoczni nie tylko w swoim zakładzie i okręgu ale także biorą aktywny udział nie tylko w pracach Zarządu Krajowego i Rady Dialogu Społecznego ale gdy zajdzie taka potrzeba również w manifestacjach i pikietach nie tylko dotyczących ich firmy ale również coraz częściej nie realizowanych obietnic polityków i łamanych praw pracowniczych. Członkowie tej organizacji reprezentują Centrale związkową na szczeblu europejskim w posiedzeniach Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych – ETUC oraz Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych – ETUI.
Związek Zawodowy Inżynierów i Techników w „PZL- Świdnik” S.A stanowi Związek ludzi odważnych do mówienia prawdy, a nie bezrefleksyjnego przyjmowania dotychczasowego „status quo” co w ostatnich latach zauważyli pracownicy Spółki licznie przystępując do tej Organizacji dzięki czemu spełnia ona wszystkie kryteria reprezentatywności.
Za swoja aktywność związkowcy z ZZIT „PZL- Świdnik” S.A byli wyróżniani honorowymi tytułami „Dobrze zasłużony dla polskiego przemysłu” oraz byli nominowani do honorowego wyróżnienia „Diamenty OPZZ” w kategorii najlepszy związkowiec i najlepsza organizacja związkowa OPZZ w kategorii do 500 członków”.
Gratulujemy koleżankom i kolegom z PZL- Świdnik tak wspaniałego Jubileuszu i wyrażamy nadzieję, że kolejne Jubileusze przeżywane będą z uczuciem całkowitego spełnienia ich odważnych i innowacyjnych pomysłów na rozwój Związku. Oby każdy rok przynosił im pomyślną realizację założonych celów i satysfakcję z ich osiągnięcia.