„Zakończyć kryzys, zwiększyć płace i opodatkować nadmierne zyski przedsiębiorstw” – kampania Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ).

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) we wrześniu rozpoczęła kampanię „Zakończyć kryzys, zwiększyć płace i opodatkować nadmierne zyski przedsiębiorstw”. W akcję włączyły się związki zawodowe zrzeszone w EKZZ z całej Europy, w tym Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.
OPZZ domaga się adekwatnej do wzrostu cen waloryzacji wynagrodzeń, zamrożenia cen nośników energii dla wszystkich odbiorców, ograniczenia gigantycznych – wynikających z monopolistycznych pozycji na rynku, nieuzasadnionych zysków polskich państwowych firm energetycznych i paliwowych.

Poniżej specjalny komunikat Przewodniczącego OPZZ  – Andrzeja Radzikowskiego oraz popierających kampanię przedstawicieli naszego związku.