ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Author archive: aillek

16 Międzynarodowe Seminarium ” Razem dla zdrowia i bezpieczeństwa”. Budapeszt 2019.

W dniach 10-11.09.2019 w Budapeszcie na Węgrzech odbyło się 16 Seminarium na temat „Razem dla zdrowia i bezpieczeństwa”. Było ono zorganizowane przez European Trade Union Institute (ETUI) oraz Magyar Szakszervezeti Szövetség (Węgierską Konfederację Związków Zawodowych). W spotkaniu brał udział przedstawiciel naszej organizacji związkowej kolega Stefan Łubniewski. Seminarium było kontynuacją działań zapoczątkowanych w Warszawie w 2004…

Utworzenie Okręgu Olsztyńskiego ZZIT.

Informujemy, iż w strukturach naszego związku nastąpiła zmiana i utworzony został nowy Okręg Olsztyński. Podczas Konferencji Wyborczej Okręgu Olsztyńskiego, która odbyła się w dniu 13 września w Hotelu Nidzkim w Ruciane Nida zgromadzeni Delegaci wybrali władze Okręgu Olsztyńskiego w następującym składzie: Grzegorz Paciulan – Przewodniczący Jerzy Necio – Wiceprzewodniczący Rafał Wierzbicki – Wiceprzewodniczący Jolanta Gieczys…

Posiedzenie plenarne Trójstronnego Zespołu Branży Energetycznej. CPS Dialog, Warszawa

W dniu 1 lipca 2019 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Strony Społecznej Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej, którego celem było ustalenie wspólnych stanowisk w kwestiach objętych porządkiem obrad posiedzenia plenarnego TZBE. Z ramienia Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Sekcji Krajowej Energetyki kol. Marek Solecki i kol. Przemysław Możejko. W…

Pikieta protestacyjna w obronie Wielkiego Pieca i Stalowni w Krakowie

W maju bieżącego roku Dyrekcja ArcelorMittal Poland podjęła decyzję o wyłączeniu wielkiego pieca i stalowni w oddziale w Krakowie. Pomimo podjęcia przez organizacje związkowe szeregu inicjatyw i włączeniu się do rozmów z przedstawicielami ArcelorMittal nawet przedstawicieli Rządu RP sytuacja na obecną nie uległa poprawie. W związku z tym na dzień 24.07.2019 wszystkie działające organizacje związkowe…

Apel związków zawodowych z JELCZ Sp. z o.o. do Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

W związku z bardzo trudną sytuacją w zakładzie JELCZ Sp. z o.o. Związki Zawodowe: NSZZ Solidarność i ZZIT wystosowały apel do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Apel_Zwiazków_JELCZ

15 Seminarium ochrony pracowników branży chemicznej. Lizbona

W dniach 27-28.06.2019 w Lizbonie odbyło się 15 Seminarium na temat chemi­kaliów i ochrony pracowników przed ich działaniem ze szczególnym zwróceniem uwagi na kancerogenność sub­stancji używanych w różnych dziedzinach współczesnego przemysłu. W spotkaniu brał udział przedstawiciel naszej organizacji związkowej kolega. Stefan Łubniewski. Poniżej sprawozdanie z seminarium. Sprawozdanie z Seminarium

Posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. Warszawa

W dniu 27.06.2019 r. w Warszawie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel ZZIT wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego – Wojciech Kulej. Na posiedzeniu Zespołu firma Atmoterm S.A. z Opola przedstawiła Raport pod tytułem Analiza stanu rozwoju oraz aktualnych trendów rozwojowych w…

30-lat ZZIT – Jubileuszowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

W dniach 14-16 czerwca 2019 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbył się Jubileuszowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Inżynierów i Techników z okazji 30-lecia powstania Związku. Zjazd był okazją do spotkania z koleżankami i kolegami, którzy zakładali i od początku tworzyli zręby naszego Związku – zarówno na szczeblu centralnym jak i na poziomie okręgów. Jubileuszowy zjazd zaszczycili…

Konferencja w Maladze w ramach projektu: „ODWAGA – Zachęcanie pracowników do zaangażowania w podejmowanie decyzji”

W dniach 14-16.06 w Maladze odbyła się konferencja podsumowująca odbyte spotkania krajowe w ramach projektu: „ODWAGA – Zachęcanie pracowników do zaangażowania w podejmowanie decyzji”. OPZZ jest w tym projekcie parterem, zaś Beneficjentem programu jest włoski związek z branży transportowej Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti – FAST, który należy do centrali związkowej CONFSAL.W Konferencji ze…

25-tej rocznica powołania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

25-tej rocznica powołania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

W dniu 5.06.2019 odbyła się w Bilbao w Hiszpanii na Uniwerytecie Deusto ceremonia 25-tej rocznicy powołania przez Komisję Europejską The European Agency for Safety and Health at Work (EU OSHA) – Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.  Przez następne dwa dni przebiegały robo­cze spotkania członków Rady Zarządzającej EU OSHA. Każde państwo EU jest reprezentowane…

Menu