Nowi wiceprzewodniczący OPZZ.

W dniu 26.01.2023 roku w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Głównej OPZZ.W posiedzeniu uczestniczyli przewodniczący ZK ZZIT Piotr Sadowski oraz wiceprzewodniczący ZK ZZIT Zygmunt Mierzejewski. Zebrani członkowie Rady Głównej OPZZ wyłonili wiceprzewodniczących kadencji 2022-2027. Zostali nimi: Barbara Popielarz,Sebastian Koćwin,oraz Błażej Mądrzycki. Barbara Popielarz – do związków zawodowych dołączyła w 1988 roku. … Czytaj dalej

Posiedzenie Prezydium ZK ZZIT – Warszawa.

W dniu 20 stycznia 2023 w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZIT.W spotkaniu uczestniczył również przewodniczący KKR.Na spotkaniu podsumowano działalność organizacji w 2022 roku oraz omówiono między innymi następujące tematy:– uzgodniono termin najbliższego posiedzenia Zarządu Krajowego w marcu 2023 roku – ustalono, że ww posiedzenie odbędzie się w dniach … Czytaj dalej

Planowane (rewolucyjne) zmiany w prawie pracy w 2023 roku.

Kilka dnia temu rząd przyjął propozycję nowelizacji Kodeksu Pracy, która ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego regulacji zawartych w dwóch dyrektywach: • dyrektywie w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz• dyrektywie w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. dyrektywa rodzicielska „work-life balance”). W dniu … Czytaj dalej

Wiceprzewodniczący ZK ZZIT – przewodniczącym Podkomitetu ds. rozwoju partnerstwa.

W dniu 09.01.2023 w siedzibie MFiPR odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Podkomitetu ds. rozwoju partnerstwa. Miło nam poinformować, że Prezydium Podkomitetu jednogłośnie wybrało na Przewodniczącego wiceprzewodniczącego naszego Związku kol. Zygmunta Mierzejewskiego. Gratulujemy wyróżnienia. Podkomitet ds. rozwoju partnerstwa został powołany Zarządzeniem nr 4 Przewodniczącego Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 w sprawie powołania Podkomitetu … Czytaj dalej

Wyższe diety za krajowe podróże służbowe od 1 stycznia 2023 r.

Z początkiem 2023 roku zaczyna obowiązywać wyższa stawka diety za podróże służbowe na terenie kraju. Stawką tą związany będzie każdy pracodawca. Zmiana stawki pociąga za sobą również podwyższenie ryczałtu noclegowego oraz na jazdy miejscowe, jak też limitu noclegowego. Od 1 stycznia 2023 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 25 października 2022 … Czytaj dalej

Nowe stawki kilometrówki!

2 stycznia 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.Rozporządzenie zmienia stawki tzw. kilometrówki, których wysokość nie zmieniała się przez niemal 15 lat (od 2007 … Czytaj dalej

Umowa społeczna dotycząca transformacji sektora  elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego – podpisana!

Miło nam poinformować, że po blisko półtorarocznych negocjacjach obejmujących ponad 30 spotkań i wiele godzin pracy w trybie zdalnym w dniu 22.12.2022 zostały podpisane dwa dokumenty związane z powstaniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego – NABE. Pierwszy z nich wejdzie w pełni w życie z chwilą powstania NABE i przewiduje :· gwarancje zatrudnienia,· utrzymanie dotychczasowego statusu … Czytaj dalej

Nowy Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. X Kongres wyborczy OPZZ.

W dniach 15.12.2022 – 16.12.2022 w Ożarowie Mazowieckim odbył się X Kongres OPZZ na którym wybrano nowe władze oraz przyjęto Program Porozumienia na lata 2022-2027 i zmiany w Statucie OPZZ.Miło nam poinformować, że decyzją delegatów Przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na lata 2022-2027 został wybrany kol. Piotr Ostrowski. Piotr Ostrowski jest doktorem nauk humanistycznych w … Czytaj dalej

Posiedzenie Prezydium ZK ZZIT, Zarządu Krajowego ZZIT oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT.

W dniach 2-3 grudnia 2022 w hotelu „Arkadia” w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZIT, Zarządu Krajowego ZZIT, Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT.Na ostatnim już w tym roku spotkaniu podsumowano działalność Związku w mijającym roku i omówiono między innymi następujące tematy:– plan pracy Prezydium Zarządu Krajowego i Zarządu Krajowego w 2023 roku,– preliminarz budżetowy … Czytaj dalej