Tekst jednolity Kodeksu Pracy opublikowany w Dzienniku Ustaw – rok 2023 poz. 1465

Kodeks Pracy ma nowy tekst jednolity ogłoszony przez Marszałka Sejmu Elżbietę Witek. Tekst jednolity zawiera aktualną wersję Kodeksu Pracy, która uwzględnia wszystkie nowelizacje tego aktu normatywnego.   Tekst jednolity ustawy ogłasza Marszałek Sejmu nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli ustawa była nowelizowana. Od czasu ogłoszenia poprzedniego tekstu jednolitego w czerwcu 2022 r. Kodeks Pracy nowelizowany … Dowiedz się więcej

Podatkowe zachęty dla związkowców.

Od 1 stycznia 2024 r. członkowie związków zawodowych będą mogli odliczyć od swojego rocznego dochodu już nie 500 zł, jak obecnie, lecz aż 840 zł zapłaconych składek. Zdaniem związkowców, zwiększenie limitu odliczenia to sposób na ulżenie pracownikom, którzy z własnych pieniędzy wspierają działalność związkową. 16 czerwca Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych … Dowiedz się więcej

Posiedzenie Prezydium ZK ZZIT – Szczyrk.

W dniu 17 czerwca 2023 w Szczyrku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZIT oraz Komitetu Organizacyjnego Krajowego Jubileuszowego Zjazdu Delegatów 2024.W spotkaniu uczestniczył również przewodniczący wiceprzewodniczący KKR.Na spotkaniu omówiono bieżące problemy w organizacjach związkowych oraz między innymi następujące tematy:– wstępnie podsumowano organizację przez Okręg Śląski szkolenia makroregionalnego z aktualizacji prawa pracy, które miało … Dowiedz się więcej

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Okręgu Lubelskiego ZZIT

W dniu 21 kwietnia 2023r w Lublinie odbyła się Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza Delegatów Okręgu Lubelskiego ZZIT.Na Konferencji delegaci wybrali władze organizacji na najbliższą 5 – letnią kadencję 2023 – 2027. Jest nam bardzo miło poinformować, że Przewodniczącą Zarządu Okręgu Lubelskiego ZZIT została wybrana – kol. Teresa Paczyńska. Do Zarządu Okręgu zostali również wybrani:– Piotr Sadowski … Dowiedz się więcej

Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych.

18 kwietnia 2023r w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych. Posiedzenie Zespołu poświęcono kwestiom organizacyjnym oraz dyskusji na temat bieżących działań OPZZ, a także omówieniu planu pracy. W Zespole pracują członkowie naszego związku: Jerzy Wysokiński, Marek Kuczyński, Ireneusz Ćwir i Zygmunt Mierzejewski. Podczas i posiedzenia … Dowiedz się więcej

Pismo OPZZ do Minister Marleny Maląg w sprawie emerytur pomostowych.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych skierowało do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg pismo, domagając się uchylenia przepisu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, który zakłada wygasający charakter tych świadczeń. W piśmie skierowanym do Ministerstwa OPZZ przypomniało o Petycji w sprawie uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych z … Dowiedz się więcej

Nowe władze Okręgu Warmińsko – Mazurskiego.

2 marca 2023r odbyła się Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza Delegatów Okręgu Warmińsko–Mazurskiego ZZIT.Na Konferencji delegaci wybrali władze organizacji na najbliższą 5 – letnią kadencję 2023 – 2027. Jest nam bardzo miło poinformować, że nową Przewodniczącą Zarządu Okręgu Warmińsko–Mazurskiego ZZIT została wybrana przez delegatów Przewodnicząca OZ ZZIT GE Power Sp z o.o – kol. Anna Rehmus-Forc. Do … Dowiedz się więcej