Posiedzenie Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT. Warszawa 10.12.2021

W dniu 10 grudnia w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT. 1. Przedstawiono aktualną sytuację finansową związku, wpływy składek za 2021 roku i zaakceptowano preliminarz wydatków na przyszły 2022 rok. 2. Omówiono i zaakceptowano harmonogram prac Prezydium i ZK ZZIT w 2022 roku. 3. Omówiono i uchwalono zmianę wysokości odpisów … Czytaj dalej

Szkolenie z aktualizacji prawa pracy – Kamiennik 2021

W dniu 24 września 2021 w Kamienniku odbyło się szkolenie z aktualizacji prawa pracy. Organizatorem spotkania był Zarząd Okręgu Wielkopolsko-lubuskiego. Szkolenie poprowadził Dr Mateusz Warchał – specjalista psychologii pracy i ekspert zbiorowego prawa pracy, negocjator i mediator, wykładowca akademicki. Spotkanie było również okazją do uhonorowania zasłużonych członków ZZIT z Okręgu Wielkopolsko-lubuskiego Złotymi i Srebrnymi odznakami … Czytaj dalej

Nowy Przewodniczący Okręgu Południowo-Wschodniego ZZIT

W dniu 24 września 2021 r. w Bukowcu odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-wyborcza Okręgu Południowo-Wschodniego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników. Delegaci wybrali władze okręgu na nową kadencję.Miło nam poinformować, że po raz kolejny Przewodniczącym został kol. Janusz Hyjek, który jest jednocześnie Wiceprzewodniczącym Zarządu Krajowego ZZIT. Nowo wybranemu Przewodniczącemu serdecznie gratulujemy zaufania Delegatów i życzymy samych sukcesów, … Czytaj dalej

Uroczystość 30-lecia powstania MO ZZIT przy PZL-Świdnik S.A.

W dniu 17 września w Świdniku świętowano 30 rocznicę powstania Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w zakładzie WSK PZL-Świdnik. Zorganizowana przez Zarząd MO ZZIT uroczystość była okazją do podsumowania dotychczasowej działalności związku w Świdniku, przypomnienia historii jego powstania i przypomnienia założycieli organizacji zakładowej. Uroczystość odbyła się w „Dworze Choiny” w Kazimierzówce /k Świdnika. … Czytaj dalej

Spotkanie Krajowej Sekcji Przemysłu Obronnego na MSPO w Kielcach.

W dniu 8 września jak co roku odbyło się spotkanie Krajowej Sekcji Przemysłu Obronnego w Kielcach – przy okazji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.Na spotkaniu omówiono:– sytuację w zakładach wchodzących w skład Krajowej Sekcji Przemysłu Obronnego ZZIT współpracujących z Wojskiem Polskim oraz ocena realizacji procesu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP,– zamówienia Sił Zbrojnych RP zawartych z … Czytaj dalej

Ogólnopolska Konferencja pt. „Stan obecny i przyszłość polskiego przemysłu lotniczego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego”. Warszawa

W dniu 30 czerwca 2021 r. w Warszawie, Polskie Lobby Przemysłowe zorganizowało konferencję pt. „Stan obecny i przyszłość polskiego przemysłu lotniczego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego”. Zespół Ekspercki powołany podczas tej konferencji przygotował i przekazał najwyższym władzom w Polsce i Dowódcom Wojskowym – wnioski z odbytej konferencji i debaty. Ich treść zamieszczamy poniżej: Pismo przewodnie do … Czytaj dalej

Posiedzenie Prezydium ZK. Muczne 25.06.2021

W dniach 25 czerwca w Mucznem odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium ZK ZZIT połączone ze spotkaniem z władzami okręgu południowo-wschodniego ZZIT. 1. Przedstawiono aktualną sytuację finansową związku, wpływy składek za I kwartał 2021 roku i planowane wydatki. 2. Omówiono możliwość założenia nowej organizacji związkowej w okręgu pomorskim. 3. Przedstawiono przygotowania do Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów zaplanowanego … Czytaj dalej

Uroczystość wręczenia Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”) w 2021 roku – członkowi ZZIT

Miło nam poinformować, że w dniu 16.06.2021 w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”).Jak już wspominaliśmy wcześniej jednym z laureatów w tym roku został nasz kolega Przewodniczący Krajowej Sekcji Telekomunikacyjnej ZZIT, Członek Zarządu Okręgu Lubelskiego ZZIT, ceniony menadżer w branży telekomunikacyjnej – związany od … Czytaj dalej

Spotkanie Stron Społecznych Trójstronnych Zespołów Branż: Energetycznej i Węgla Brunatnego. Wrocław

W dniach 18 i 19 maja we Wrocławiu spotkali się przedstawiciele Stron Społecznych Trójstronnych Zespołów ds. Energetyki i Branży Węgla Brunatnego. W spotkaniu z ramienia Związku Zawodowego Inżynierów i Techników wziął udział Przewodniczący Krajowej Sekcji Energetycznej ZZIT kol. Marek Solecki. Można powiedzieć, że było to swego rodzaju wydarzenie epokowe, ponieważ – po pierwsze wspólne, a … Czytaj dalej