ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Category archive: Aktualności

Posiedzenie doraźnego Zespołu RDS ds. zamówień publicznych.

Posiedzenie doraźnego Zespołu RDS ds. zamówień publicznych.

W dniu 24 września w siedzibie CPS Dialog odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego. Przedmiotem posiedzenia był Raport z realizacji Zaleceń Rady Ministrów w sprawie uwzględniania przez administrację publiczną aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w latach 2016-2017. OPZZ na posiedzeniu reprezentowali członkowie Zespołu: Piotr Sadowski Przewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i…

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

27 września 2018 r. dobyło się w Warszawie posiedzenie Zespołu Problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS. Podczas posiedzenia kontynuowano dyskusję dot. przeglądu systemu emerytalnego – wypracowanie rekomendacji (Punkt wynikający z realizacji programu prac Rady Dialogu Społecznego na 2018 r.), oraz kontynuowano dyskusję w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz ustawy o Państwowej…

Konferencja jubileuszowa p.t. Świat (bez) pracy: od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej

20.09.2018 r w Warszawie odbyła się Konferencja jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Juliusza Gardawskiego p.t. Świat (bez) pracy: od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej. W konferencji uczestniczyli wybitni przedstawiciele nauki, partnerzy społeczni, pracodawcy, liczne delegacje dwóch central związkowych, byli i obecni przedstawiciele strony rządowej, wybitni naukowcy zagraniczni. Zygmunt Mierzejewski w imieniu ZZIT podziękował Profesorowi…

Zmiana centrali związkowej

Zmiana centrali związkowej

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w dniu 11.09.2018 nasz związek przystąpił do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych składając jednocześnie w dniu 12.09.2018 rezygnację z członkostwa w Forum Związków Zawodowych. Poniżej informacja Przewodniczącego ZZIT – Piotra Sadowskiego dla wszystkich członków naszego związku. Informacja dla członków ZZIT  

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej – Warszawa

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej – Warszawa

W dniu 25.06.2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się po blisko 8 miesiącach posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Pracodawców. Stronę rządową reprezentowali wiceministrowie w Ministerstwie Energii : Tadeusz Skobel i Tomasz Dąbrowski. Nasz Związek reprezentowany był przez Kolegów Przemysława Możejko i Marka Soleckiego z Sekcji…

Szkolenie „Zbiorowe prawo pracy” – Rokosowo

Szkolenie „Zbiorowe prawo pracy” – Rokosowo

W dniach 15-16 czerwca b.r. odbyło się spotkanie makroregionalne połączone ze szkoleniem dla członków Związku Zawodowego Inżynierów I Techników. Miejscem spotkania był Zamek w Rokosowie w województwie wielkopolskim. Spotkanie poprzedziło wyjazdowe posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZIT oraz spotkanie z Przewodniczącą Forum Związków Zawodowych Panią Dorotą Gardias. Szkolenie zorganizowane zostało pod patronatem Zarządu Krajowego ZZIT. Tematami…

V Kongres Forum Związków Zawodowych

W dniach 14-15 maja w Warszawie obradował Kongres Forum Związków Zawodowych podczas, którego na przewodniczącą Zarządu Głównego została ponownie wybrana kol. Dorota Gardias. W nowo wybranych władzach Forum pozostał również Przewodniczący ZK ZZIT kol. Piotr Sadowski, a funkcję Sekretarza Generalnego będzie dalej sprawował kol. Zygmunt Mierzejewski. Podczas Kongresu została również przyjęta Deklaracja Programowa FZZ na…

Konferencja HORYZONT 2020, COSME w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Konferencja HORYZONT 2020, COSME w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

W dniu 5 kwietnia 2018 r. odbyła się się konferencja dotycząca działań realizowanych w ramach instrumentów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską tj. HORYZONT 2020, COSME i instrumenty finansowe organizowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W Konferencji uczestniczył przedstawiciel naszego związku kolega Zygmunt Mierzejewski. Konferencja była okazją do zaprezentowania i dyskusji nad wnioskami i rekomendacjami dot….

Warsztaty POWER w siedzibie PARP. Warszawa

Warsztaty POWER w siedzibie PARP. Warszawa

W dniu 12.04.2018r. odbyły się w siedzibie PARP warsztaty POWER. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PARP, MIiR oraz partnerzy społeczni. Ze strony FZZ uczestniczył Zygmunt Mierzejewski. Warsztaty dotyczyły omówienia proponowanych fiszek projektowych. Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki. IP planuje ogłoszenie konkursu w III kwartale 2018…

Posiedzenie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego FZZ. Poznań

W dniu 10.04.2018r. odbyło się posiedzenie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego FZZ. W posiedzeniu uczestniczył Sekretarz Generalny Z. Mierzejewski. Podczas posiedzenia Przewodniczący ZW K. Małecki przedstawił sprawozdanie z działalności ZW FZZ za 2017 rok, informacje z posiedzeń Prezydium FZZ i Zarządu Głównego FZZ, posiedzeń Prezydium i plenarnego WRDS. W uzupełnieniu Z. Mierzejewski przedstawił sytuację finansową FZZ oraz…

Menu