Szkolenie organizowane przez ETUI

W dniach 16-18 maja odbyło się szkolenie organizowane przez ETUI czyli Europejski Instytut Związkowy we współpracy z włoską Centralą Związków Zawodowych UIL w którym Forum Związków Zawodowych reprezentował v-ce przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej ZZIT w „PZL Świdnik” S.A kol. Arek Illek. Szkolenie odbyło się w siedzibie włoskiej centrali związkowej UIL w Rzymie i było okazją do … Czytaj dalej

VII Krajowy Zjazd Delegatów ZZIT

W dniach 26-28 maja 2017 roku w Suchedniowie odbędzie się VII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Inżynierów i Techników. Zjazd kończy 5-letnią kadencję władz Związku, a delegaci wybrani w 13 okręgach wybiorą nowe władze na kadencję 2017-2022. Miejscem zjazdu jest Hotel Paradiso w Suchedniowie. Poniżej wspomnienie z poprzednich zjazdów.    

Średnia płaca w kwietniu 2017 r. wyniosła 4488,08 zł

Wg komunikatu GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2017 r. wyniosło 4488,08 zł (wzrost o 4% r/r). Rok wcześniej w kwietniu 2016 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku wyniosło 4312,64 zł. W marcu 2017 r. wyniosło 4577,30 zł, natomiast w pierwszym kwartale … Czytaj dalej

Płaca minimalna w 2018 roku będzie wynosić 2100 zł?

Minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska poinformowała, że zdaniem rządu płaca minimalna w 2018 roku powinna wynosić 2100 zł brutto, czyli o 100 zł więcej niż w 2017 roku (wzrost o 5%). Minimalna stawka za godzinę pracy wzrosłaby z kolei z 13 zł do 13 zł i 70 groszy. Czas na decyzję o wysokości płacy … Czytaj dalej

VI Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Okręgu Lubelskiego ZZIT

21 kwietnia 2017 roku w Świdniku miała miejsce Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Okręgu Lubelskiego. Na konferencji delegaci z organizacji zakładowych wybrali Przewodniczącego Okręgu Lubelskiego, Zarząd Okręgu, Komisję Rewizyjną oraz delegatów okręgu na Zjazd Krajowy. Skład władz Okręgu Lubelskiego ZZIT przedstawia się następująco: Prezydium Zarządu: Teresa Paczyńska – Przewodnicząca Okręgu Lubelskiego Piotr Sadowski – Wiceprzewodniczący Ireneusz Ćwir – … Czytaj dalej

Średnia płaca w marcu 4577,86 zł (sektor przedsiębiorstw)

Jak podaje GUS w komunikacie z 19 kwietnia br. w marcu 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw było wyższe niż przed rokiem o 5,2% i wyniosło 4577,86 zł. Przeciętne zatrudnienie było wyższe o 4,5% r/r i wyniosło 5981,7 tys. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu były natomiast wyższe o 4,7% w porównaniu z marcem 2016 … Czytaj dalej

Odszedł od nas Marek Dyżakowski

W dniu 8 kwietnia 2017 r. zmarł Marek Dyżakowski. Od lat pełnił kierownicze funkcje związkowe w macierzystej organizacji w FSO, w Sekcji Motoryzacji ZZIT, przewodniczył Okręgowi Mazowieckiemu, a także pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Krajowego ZZIT. Marek był wzorem stanowczości w walce o prawa pracownicze, był wzorem dla młodszych kolegów ucząc, że zawsze na pierwszym miejscu … Czytaj dalej

Zygmunt Mierzejewski Sekretarzem Generalnym FZZ

W dniu 28.03.2017 r. Zarząd Główny FZZ powołał Zygmunta Mierzejewskiego na stanowisko Sekretarza Generalnego FZZ. Kol. Z. Mierzejewski złożył rezygnację z funkcji członka Prezydium FZZ oraz rezygnację z udziału w Radzie Dialogu Społecznego. Zadaniem Sekretarza Generalnego jest nadzór nad przygotowaniem wszelkich projektów uchwał i stanowisk FZZ, koordynowanie i nadzorowanie działalności Branż, struktur terenowych, koordynowanie i … Czytaj dalej

Protesty w ArcelorMittal

Negocjacje płacowe w ArcelorMittal rozpoczęły się w ubiegłym roku, ale stronom do tej pory nie udało się dojść do porozumienia, mimo że zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, rozmowy powinny zostać zakończone jeszcze w grudniu Od kilku dni związkowcy z koncernu ArcelorMittal Poland nie opuszczali budynku dyrekcji spółki w oczekiwaniu na zawarcie porozumienia płacowego. Przedstawiciele pracodawcy … Czytaj dalej

Działacz związkowy laureatem prestiżowej nagrody gospodarczej

W dniu 25.03.2017 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie Zygmunt Mierzejewski odebrał z rąk przewodniczącego kapituły prof. dr hab. inż. Jerzego Klamki Honorowe Wyróżnienie Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele rządu w randze wiceministrów, posłowie, wybitni działacze gospodarczy, laureaci … Czytaj dalej