ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Co trzeci pracodawca nie płaci za nadgodziny

Strona 281 z 318
Co trzeci pracodawca nie płaci za nadgodziny

Prawie jedna trzecia pracodawców skontrolowanych przez Państwową Inspekcje Pracy (PIP) nie wypłaca wynagrodzenia za nadgodziny. W stosunku do dwóch poprzednich lat liczba firm niepłacących za nadgodziny wzrosła prawie dwukrotnie. W Raporcie PIP czytamy, że nieprawidłowości w zakresie rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych wynikają głównie z poszukiwania oszczędności, nieznajomości przepisów prawa pracy oraz świadomego naruszania przepisów.

Menu