ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Konferencja jubileuszowa p.t. Świat (bez) pracy: od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej

Strona 65 z 318

20.09.2018 r w Warszawie odbyła się Konferencja jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Juliusza Gardawskiego p.t. Świat (bez) pracy: od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej.

W konferencji uczestniczyli wybitni przedstawiciele nauki, partnerzy społeczni, pracodawcy, liczne delegacje dwóch central związkowych, byli i obecni przedstawiciele strony rządowej, wybitni naukowcy zagraniczni.

Zygmunt Mierzejewski w imieniu ZZIT podziękował Profesorowi za lata współpracy, liczne spotkania omawiające kondycje związków zawodowych oraz wiele wspólnych inicjatyw budujących autorytet organizacji związkowych.

Otwarcie konferencji dokonał Profesor Marek Rocki – Rektor SGH oraz Profesor Wojciech Morawski – Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Sylwetkę i osiągnięcia profesora przybliżyli w swoich wystąpieniach: Profesor Piotr Błędowski – SGH, Profesor Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Jan Guz – Przewodniczący OPZZ, ks. Piotr Gaś – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, Dr Henryka Bochniarz – Prezydent Konfederacji Lewiatan oraz Profesor Jarosław Górniak – Uniwersytet Jagielloński

następnie odbyły się dwie sesje dyskusyjne:

1. Świat (bez)pracy: obawy, nadzieje, prognozy.
2. Czwarta rewolucja a reprezentacja interesów zbiorowych.

z udziałem: Profesora Witolda Morawskiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Profesora Bogusława Czarnego, SGH Profesor Jolanty Gładys-Jakóbik, SGH, Profesora Grzegorza Szulczewskiego, SGH, Profesor Guglielmo Meardi, University of Warwick, Profesor Jacka Męciny, Uniwersytet Warszawski, Konfederacja Lewiatan Barbary Surdykowskiej, NSZZ „Solidarność” dr Piotra Ostrowskiego, Uniwersytet Warszawski, OPZZ, Zbigniewa Żurka, BCC.

Menu