ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2015 r.

Strona 219 z 318
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2015 r.

W lutym 2015 r. przeciętne wynagrodzenie (brutto) bez wypłat nagród z zysku w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3981,63 zł (dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób) i w skali roku wzrosło o 1,2%.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5572,6 tys.

źródło: GUS

Menu