ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Śmierć męża naszej koleżanki

Strona 50 z 318

Koleżance  Mirosławie Tymcio wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci męża składają

członkowie Zarządu ZZIT

Menu