Sukces w Zakładzie Obróbki Plastycznej w Świdniku.

Zgodnie z decyzją zarządu Koncernu Leonardo Helicopters w ubiegłym roku została przeprowadzona procedura przetargowa dotycząca sprzedaży Zakładu Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. (ZOP),który był ostatnią spółką córką należącą do firmy PZL Świdnik S.A. Mając na uwadze zagwarantowanie dotychczasowych miejsc pracy dla pracowników wydziału dawnej Kuźni, oraz utrzymanie ważnej dla Świdnika produkcji lotniczej nasz związek ZZIT wsparł inicjatywę pracowników ZOP którzy zadeklarowali założenie spółki pracowniczej i nabycie pełnego pakietu udziałów swojego zakładu pracy.

W ramach przedstawionej przez pracowników oferty zadeklarowana została gwarancja utrzymania ciągłości dostaw odkuwek zarówno dla „PZL Świdnik” S.A. jak i pozostałych firm zewnętrznych kooperujących z ZOP, których wyroby finalnie montowane są w śmigłowcach produkowanych przez PZL‑Świdnik S.A. W szczególności dotyczy to kilkuset pozycji odkuwek (w tym wielu o statucie krytyczne dla bezpieczeństwa lotu) używanych w konstrukcji śmigłowca W-3, jego przekładni głównej oraz napędzających go silników PZL-10W, a także odkuwek do śmigłowców Mi-2 i jego silników GTD-350 oraz śmigłowców SW-4.

Pod koniec grudnia 2018 roku Zarząd naszej firmy po negocjacjach ostatecznie wybrał ofertę złożoną przez pracowników ZOP i dokonał formalnej sprzedaży udziałów na warunkach komercyjnych. Wiemy że firma trafia w dobre ręce i dalej będzie się rozwijać ponieważ posiada ugruntowaną pozycję na rynku a kierują nią inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem oraz znajomością branży lotniczej.

Unikalna produkcja odkuwek na świdnickiej Kuźni odbywa się nieprzerwanie od 1954 roku. Zakład Obróbki Plastycznej został wydzielony ze struktur PZL-Świdnik w 2000 roku na bazie dawnego wydziału W-300.Firma specjalizuje się w produkcji odkuwek ze stopów aluminium, miedzi, żelaza i tytanu głównie dla przemysłu lotniczego, zbrojeniowego oraz energetyki. Zakład od wielu lat posiada wdrożony certyfikat AS 9100 wymagany dla branży lotniczej, a wśród jego kluczowych odbiorców znajdują firmy takie jak: Safran, GE Aviation, Pratt&Whitney, PZL-Mielec, ABB, Siemens, Alstom Power i ponad 100 innych klientów krajowych i zagranicznych. Firma we własnym zakresie projektuje i wykonuje niezbędne oprzyrządowanie w tym matryce kuźnicze, okrojniki oraz różnego rodzaju przyrządy obróbcze. Większość odkuwek dostarczana jest z wstępną lub finalną obróbką mechaniczną wykonywaną na obrabiarkach CNC, oraz pełnym pakietem badań w tym nieniszczących NDT gwarantujących wiarygodność i wysoką jakość produkowanych wyrobów.