ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego w sprawie sytuacji w polskim przemyśle obronnym i jego udziału w modernizacji Sił Zbrojnych RP

Strona 47 z 318

W dniu 28 marca 2019 roku Polskie Lobby Przemysłowe wystosowało do Ministra Obrony Narodowej i Premiera Rządu Polskiego stanowisko w sprawie sytuacji w polskim przemyśle obronnym i jego udziału w modernizacji Sił Zbrojnych RP.

Poniżej przedstawiamy jej treść:

Pismo do Ministra Obrony Narodowej w sprawie Stanowiska PLP
Pismo do Premiera w sprawie Stanowiska PLP
Stanowisko w sprawie sytuacji w polskim przemyśle obronnym i jego udziału w modernizacji Sił Zbrojnych RP


Menu