Konferencja z okazji 26 rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego

W dniu 23.03.2019r. odbyła się uroczysta Konferencja z okazji 26 rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego. W Konferencji uczestniczyła duża grupa działaczy związkowych należących do organizacji związkowych , które były inicjatorem utworzenia tej organizacji (Leszek Miętek Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów, Przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych wraz z wieloma członkami związku, Zygmunt Mierzejewski i Janusz Hyjek liderzy ZZIT, Małgorzata Kucab, Przewodnicząca Związku Zawodowego Sektora Obronnego. Wszystkie związki wchodzą w skład OPZZ.
Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego powstało 26 lat temu w Warszawie. Inicjatorami jego powołania byli dyrektorzy, pracownicy naukowi współpracujący z przemysłem i związkowcy będący uczestnikami trzech ogólnopolskich seminariów, które odbyły się w 1992 roku w Świdniku oraz Warszawie i były poświęcone kondycji i przekształceniom w polskich przemysłach: elektronicznym, lotniczym i obronnym, których istnienie było wówczas bardzo zagrożone. W trakcie tych konferencji wskazano na konieczność sformułowania długofalowej polityki przemysłowej, realizowanej przez państwo, od której odżegnywał się ówczesny rząd. Uczestnicy wspomnianych seminariów wspólnie doszli do wniosku, że konieczne jest stałe i systematyczne oddziaływanie na władze i polityków w celu obrony interesów polskiego przemysłu i stwarzania warunków dla jego rozwoju w globalizującym się świecie.
W ten sposób zrodziła się idea powołania Polskiego Lobby Przemysłowego, które ukonstytuowało się 13 marca 1993 roku na zebraniu założycielskim, które odbyło się w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej. Nadano mu formę niezależnej organizacji społecznej, będącej poziomym porozumieniem o współdziałaniu działających na rzecz polskiego przemysłu, w tym obronnego, stowarzyszeń i organizacji oraz związków zawodowych różnych nurtów i branż.. Do PLP przystąpiła także grupa dyrektorów oraz ekspertów i pracowników naukowych działających na styku z przemysłem, w tym naukowców związanych z wojskiem. Polskie Lobby Przemysłowe stało się płaszczyzną uzgadniania i wypracowania stanowisk, opinii i ekspertyz w istotnych sprawach polskiego przemysłu, zwłaszcza branż strategicznych i wysokiej techniki.
Podczas uroczystości rocznicowej laureatom VI edycji Honorowego Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu) wręczono stosowne grawertony. Wśród laureatów jest zgłoszony przez ZZIT członek tej organizacji Antoni Rusinek wybitny manager w przemyśle zbrojeniowym od 40 lat związany z Hutą Stalowa Wola. Dla przypomnienia w roku 2018 tytuł zdobył Piotr Sadowski – Przewodniczący ZZIT a w roku 2017 Zygmunt Mierzejewski obecny Przewodniczący Komisji Gospodarki OPZZ.
Po uroczystościach przedstawiono szereg referatów w tym ocenę kondycji zakładów z Branży Zbrojeniowej oraz memorandum na temat polityki państwa wobec ziem odzyskanych.

Laureat wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” – Antoni Rusinek