ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

V Kongres Forum Związków Zawodowych

Strona 69 z 318

W dniach 14-15 maja w Warszawie obradował Kongres Forum Związków Zawodowych podczas, którego na przewodniczącą Zarządu Głównego została ponownie wybrana kol. Dorota Gardias.
W nowo wybranych władzach Forum pozostał również Przewodniczący ZK ZZIT kol. Piotr Sadowski, a funkcję Sekretarza Generalnego będzie dalej sprawował kol. Zygmunt Mierzejewski.
Podczas Kongresu została również przyjęta Deklaracja Programowa FZZ na kadencję 2018-2022.

Menu