Szkolenie „Zbiorowe prawo pracy” – Rokosowo

W dniach 15-16 czerwca b.r. odbyło się spotkanie makroregionalne połączone ze szkoleniem dla członków Związku Zawodowego Inżynierów I Techników. Miejscem spotkania był Zamek w Rokosowie w województwie wielkopolskim. Spotkanie poprzedziło wyjazdowe posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZIT oraz spotkanie z Przewodniczącą Forum Związków Zawodowych Panią Dorotą Gardias. Szkolenie zorganizowane zostało pod patronatem Zarządu Krajowego ZZIT. Tematami szkolenia było między innymi zagadnienia z zakresu zbiorowego prawa pracy, negocjacje płacowe, spory zbiorowe i wiele innych interesujących nas tematów.