ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Wynagrodzenia i zatrudnienie w lutym 2016 r.

Strona 162 z 318
Wynagrodzenia i zatrudnienie w lutym 2016 r.

W lutym 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,5 proc. w stosunku rocznym. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto poszło w górę o 3,9 proc. i wyniosło 4 137,55 zł.

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,9 proc., a viagra droga precio zatrudnienie o 0,1 proc.

 

wynagrodz luty 2016

Wynagrodzenia brutto

Menu