ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Zebranie Zarządu Krajowego

Strona 198 z 318
Zebranie Zarządu Krajowego

W dniu 12 czerwca odbyło się zebranie Zarządu Krajowego ZZIT.

Plan obrad był następujący:

1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie planu obrad.
2. Powołanie Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków, Protokólanta.
3. Informacja o prawomocności obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego ZK.
5. Informacja o przyjętej w głosowaniu elektronicznym Uchwale.
6. Rozwój związku :
a) informacje ZK
b) informacje z poszczególnych Okręgów
c) Informacje z poszczególnych Sekcji
d) wnioski
7. Informacja z prac Zespołu  ds. międzynarodowych (T. Darczuk).
8. Komisja Odznaczeń (J. Dolata).
9. Sprawy różne.

 

Menu