12 zł – minimalna stawka godzinowa

W czwartek Rada Dialogu Społecznego przyjęła uchwałę w sprawie minimalnej stawki godzinowej 12 zł brutto (8,70 zł na rękę). Ma obowiązywać od początku przyszłego roku. W projekcie ustawy zapisano coroczny jej wzrost, zgodnie ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Minimalna stawka godzinowa w wysokości 12 zł ma dotyczyć pracy na umowie zlecenia i dla samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm.  Uzgodnienie stanowisk trwało jeszcze w środę do późnego wieczora. Pracodawcy przedstawili długą listę zawodów, które powinny być wyłączone z ustawy. Ostatecznie wyłączenia dotyczyć będą tych, które samodzielnie decydują o miejscu i czasie realizacji zlecenia lub świadczenia usług osu achat cialis original oraz pobierających wynagrodzenie oparte na systemie prowizyjnym. Z regulacji wyłączeni zostaną również ci, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi osobiście, ale zatrudniają pracowników lub zleceniobiorców.

RDS acheterviagrafr24.com uzgodniła także przepisy przejściowe, które pozwolą dostosować umowy w toku, zwłaszcza w systemie zamówień publicznych, do wejścia w życie stawki minimalnej. W najbliższych tygodniach projekt zostanie skierowany do Sejmu.

Wiceminister rodziny Stanisław Szwed podkreślił, że jeśli jest uzgodnienie między pracodawcami i związkowcami, to resort, który projekt przygotował, ten kompromis akceptuje.

Dorota Gardias, szefowa Forum Związków Zawodowych powiedziała:
– Z jednej strony jestem usatysfakcjonowana kompromisem. Osiągnięcie konsensusu w tak dzielącej partnerów społecznych sprawie wróży pozytywnie na przyszłość. Z drugiej strony o ile logiczne jest, że jako związkowcy popieramy podniesienie wynagrodzeń pracowników, o tyle cały czas sygnalizowaliśmy, że realny skutek wprowadzenia tych rozwiązań może odbiegać od intencji, które są w naszej ocenie słuszne.
To, że udało się osiągnąć kompromis na forum RDS nie oznacza jeszcze, że ustawa zostanie wprowadzona w życie w niezmienionej formie. Przed pracodawcami i związkowcami kolejna batalia – tym razem w komisjach sejmowych i senackich.
– Już teraz mamy sygnały od pracodawców, że właśnie tam zamierzają dążyć do uelastycznienia przyjętych dziś zapisów – komentuje Dorota Gardias.

Zgodnie z ustaleniami na RDS, Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy będą mogli przeprowadzać o każdej porze dnia i nocy kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy oraz legalności zatrudnienia – bez upoważnienia. Kontrole wypłacania minimalnego wynagrodzenia za zlecenia bez uprzedzenia będą mogli prowadzić w godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.